1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  … her pozdaki malzemenin bilgi formunun hazırlanması, her pozun fiyat analizinin hazırlanması işleri ile proje revizyon işlerinin ihale edilmesi esas olarak Kamu İhale Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan pazarlık usulünün işin özgün ve karmaşık olması şartını sağlamamaktadır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  İptal edilen açık ihale ile gerçekleştirilen ihalede teklif veren isteklilerin pazarlık usulü ile ihalede idarece davet edilmeleri zorunlu değildir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık Usulü ile yapılan ihalelerde ilk turda en düşük teklifi veren firmanın ikinci turda daha yüksek teklif vermesi, ilk teklifi ile olan bağlılığını ortadan kaldırmayacaktır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Savunma ve güvenlikle ilgili ivedi bir durum ortaya çıkmadığı halde “Güvenlik Hizmeti Satın Alınması İhalesi” pazarlık usulü ile yapılamaz.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  9 Ay süre ile Hasta ve Refakatçi Yönlendirme, Poliklinik ve Servis Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmetleri Alımı” ihalesi gerekçeler her ne kadar haklı olsa da pazarlık usulünün (b) bendi ile gerçekleştirilemez.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Daha önce iki defa açık ihale usulü ile iki defa tekrarlanan ihalenin gerek diğerlerinden daha düşük bedel oluşması gerekse idarenin zaman kaybının önüne geçilmesi açısından pazarlık usulü ile yapılmasında kamu yararı bulunduğu hk.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık Usulü ile ihalede fiyat görüşmesi aşamasının amacı isteklilerin daha düşük bedel teklif etmesini sağlamak olup, bu tüm iş kalemlerinin birim fiyatlarının düşürülerek yapılabileceği gibi, bazı iş kalemlerinin fiyatının yükseltilmesi diğerlerinin ise düşürülmesi suretiyle de yapılabilir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık usulünde tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi aşamasında uygulanacak usule aykırı davranılarak fiyatı içeren teklif mektubu ile geçici teminatın yeterlik başvurusu sırasında aranması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  2004-2005 Öğretim Dönemi Halk Eğitimi Meslek Edindirme Kursları ve Seminerleri (İSMEK) Hizmet Alımı İşinin pazarlık usulü ile ihalenin ivedilik ve aciliyet gerekçe gösterilerek gerçekleştirilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  “larva ve uçkun sivrisinek mücadelesinin aksamaması ve halktan gelen şikayet yoğunluğu nedeniyle aciliyet teşkil etmesi” yönündeki gerekçe, Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde aranan şartlara uygun değildir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre Pazarlık usulü ile yapılan bir ihaleye en az 3 isteklinin davet edilmesi yeterli olup, ihaleye katılan istekli veya geçerli teklif sayısının 1 gerçek veya tüzel kişi olması mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Pazarlık Usulü İle İhalede davet edilen tüm firmaların teklif vermeleri zorunlu değildir.

  Devamını Oku