1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Emekli Olduğu Yerden Bir Başka Bölge Müdürlüğünde İhaleye Katılınması Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Vakıf Üniversiteleri İhaleye Katılmaları Durumunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesindeki Hangi Belgeleri Sunması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması halinde, ilgili kişi ihale dışı bırakılabilir mi? Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler ihale dışı bırakılır mı? Bu hallerde nelere dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İflas Eden Şirketlere Ait Kapasite Raporu, Ruhsat Vb. Belgeler İhalelerde Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü Yerine İl Emniyet Müdürlüğü Kayıtları Esas Alınarak Verilen Firmanın Değerlendirme Dışı Kararı Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü Yerine İl Emniyet Müdürlüğü Kayıtları Esas Alınarak Verilen Firmanın Değerlendirme Dışı Kararı Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  2531 sayılı Kanun çerçevesinde, bir Genel Müdürlüğün İhaleye Çıkan Bölge Müdürlüğünden Farklı Bölge Müdürlüklerinden Emekli Olan Personelin İhalelere Katılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütleriyle irtibatının somut olarak konulmadan firmalar hakkında verilen ihalelerden değerlendirme dışı kararları hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhaleye teklif veren isteklinin özel ortağının, ihale onay belgesinde gerçekleştirme görevlisi olarak imzası bulunan ve İdari Şartname’nin 1’inci maddesinin (e) bendinde ilgili personel olarak belirlenen personelin kaynı olması hukuka aykırılık arzedecek midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Olağanüstü Hal Bürosu’na İhalelere Yönelik Olarak Katılma Yasağı Yazmakla Mükellef Mi İdareler? Terör Örgütleriyle İlişkinin Nasıl Kurulduğuna Dair Örnek Karar

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Olağanüstü Hal Bürosu’na İhalelere Yönelik Olarak Katılma Yasağı Yazmakla Mükellef Mi İdareler? Terör Örgütleriyle İlişkinin Nasıl Kurulduğuna Dair Örnek Karar

  Devamını Oku