1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü Yerine İl Emniyet Müdürlüğü Kayıtları Esas Alınarak Verilen Firmanın Değerlendirme Dışı Kararı Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü Yerine İl Emniyet Müdürlüğü Kayıtları Esas Alınarak Verilen Firmanın Değerlendirme Dışı Kararı Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  2531 sayılı Kanun çerçevesinde, bir Genel Müdürlüğün İhaleye Çıkan Bölge Müdürlüğünden Farklı Bölge Müdürlüklerinden Emekli Olan Personelin İhalelere Katılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütleriyle irtibatının somut olarak konulmadan firmalar hakkında verilen ihalelerden değerlendirme dışı kararları hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhaleye teklif veren isteklinin özel ortağının, ihale onay belgesinde gerçekleştirme görevlisi olarak imzası bulunan ve İdari Şartname’nin 1’inci maddesinin (e) bendinde ilgili personel olarak belirlenen personelin kaynı olması hukuka aykırılık arzedecek midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Olağanüstü Hal Bürosu’na İhalelere Yönelik Olarak Katılma Yasağı Yazmakla Mükellef Mi İdareler? Terör Örgütleriyle İlişkinin Nasıl Kurulduğuna Dair Örnek Karar

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Olağanüstü Hal Bürosu’na İhalelere Yönelik Olarak Katılma Yasağı Yazmakla Mükellef Mi İdareler? Terör Örgütleriyle İlişkinin Nasıl Kurulduğuna Dair Örnek Karar

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  4734 Sayılı Kanunu’nda Terör Örgütü İltisakı’nın Nasıl Kurulduğuna Dair Bir Karar

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bakanlar Kurulu Kararı Çıkmadığı İçin Terör Örgütlerine Yardım Eden Firmalar Hakkındaki Tespitlerde Sorumluluk Kime Aittir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütüne İlişkin Mesubiyeti Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenmesi gerektiğine daire düzenleme doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğünce verilmiş bilgi doğrultusunda ihalelerden değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunluk arzedecek midir? 11-G UYGULAMASI ÖNEMLİ KARAR

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Genel müdürlüğün ihaleyi yapan bölge müdürlüğünden farklı bir bölge müdürlüğünden emekli olan personelin ihaleye girmesinde hukuka aykırılık bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhaleye katılamayacak şekilde suç işleyen ve cezasının infazı biten istekli hemen ihalelere katılabilir mi?

  Devamını Oku