1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Taşkömürü Mal Alımına ilişkin sözleşmede %20 iş artışı yapıldığı, ocakta meydana gelen yangın sonucunda oluşan durum nedeniyle yüklenicinin süre uzatım talebine ilişkin gerekçenin mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İklim ve hava koşullarının taahhüdün yerine getirilmesini engellemesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Arazi yapısının teknik yönden dozerle ve ekskavatörle çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılan ocak ve teraslarda yeterli derinliğin sağlanamaması, projede ve ihale dokümanında ekskavatörle monteli kırıcı kullanarak dikim çukuru yapımı pozunun yer almaması nedeniyle teknik nedenlerden dolayı işin gerçekleştirilememesi durumunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Taze Kemiksiz Sığır Eti Alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin kesim ve parçalama işini yaptırdığı işletmede meydana gelen hasar sonrasında mahreç ülkedeki onaylı diğer işletmelerden söz konusu hizmeti alamaması durumunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenicinin Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin şebeke gerilim değişimini tamamlayamamış olması nedeniyle işi tamamlayamamış olmasının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Harita yapım hizmet alımı işine ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında beldede çıkan ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kavga sonucu Tahir Belediye Başkanlığı tarafından güvenlik açısından arazi çalışmalarına ara verilmesi talebinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  ABD’nin Los Angeles ve Long Beach limanlarında işçi grevi sonucunda işlerinin sekteye uğraması nedeniyle malzemelerin teslimatını yapamayacağı gerekçesiyle yüklenicinin ek süre talebinin mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Anestezi cihazının muhteviyat ve yan donanımlarının bakım, onarım, ayar, işletme idamesi hizmetine ilişkin yapılan kontrolde gaz mikser kartının arızalı olduğunun tespit edilmesi üzerine yüklenicinin yedek parça üretilemediğine dair belgeyle başvuruda bulunmasına ilişkin hususun mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Tesis İşinde, hattın direklerinin montaj çalışmaları sırasında yaşanan asayiş ve güvenlik sorununun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilip edilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yapım İşi Hizmet Alımında yüklenicinin kadastro çalışmalarına devam edememesine yol açan bölgedeki terör eylemlerinden kaynaklanan güvenlik sorununun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  36 Ay süreli personel katkılı yemek hizmeti alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yemek porsiyon sayısında aşırı düşüş olmasının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı ürünün geç teslim edilmesi hususunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilerek süre uzatımı verilip verilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku