1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  TPAO’ nun Sismik Ekip Kiralama Yolu ile Hizmet Alımı sözleşmesinin uygulanması sırasında meydana gelen olumsuz hava koşullarının çalışmaları etkileyen mücbir sebep hali olarak kabul edilip edilmeyeceği.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Tüm sigorta branşlarındaki ruhsatlarının 5464 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 20’nci maddesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle poliçe düzenleyememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda Kurum görüşünün oluşturulması.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  ... alımı ihalesinde, sel felaketi sebebiyle demiryolu ulaşımındaki kontrollü ve yavaş trafik nedeniyle test randevularının kaçırılmasının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda görüş oluşturulması.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İnşaatı İşi’nde malzeme ocak sahalarında ve kamulaştırmada yaşanan sorunlar sebebiyle sözleşme konusu işin yapılamamasının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep kabul edilip edilemeyeceği ve sözleşmenin feshi konusunda Kurum görüşünün oluşturulması.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İhale tarihinden sonra havayolu kargo taşımacılığı mevzuatında meydana gelen değişiklik sebebiyle lityum iyon (Li-ion) pillerinin taşınamaması sebebiyle ortaya çıkan durumun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda görüş oluşturulması.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Panço Yağmurluk Alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin üretim tesisleri paketleme bölümünde çıkan yangının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve süre uzatımı verilip verilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ter testi kitlerinin içeriğindeki maddeler nedeniyle sözleşmenin imzalanmasından sonra getirilen yükümlülüklere uyma zorunluluğunun 31/12/2015 tarihine kadar ertelendiğinden bahisle sözleşmeye konu ürünlerin ithalatının yeniden mümkün hale geldiği ve bu nedenle taahhüdün yerine getirilebilmesi için süre uzatımı talep edildiği belirtilmekte, bahse konu hususun incelenerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince Kurumumuz tarafından değerlendirme yapılması talep edilmektedir.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Üretici firmaya ait tesisin şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar görmüş olmasından dolayı üretim faaliyetlerinin yerine getirilememesi nedeniyle taahhüdün yerine getirilemeyecek olmasının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Gıda Maddesi Mal Alımının 9 uncu kalemi olan 3.000 kg işlenmiş iç fındık alımında, fındık üretiminin yapıldığı bölgede yaşanan don afetinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep kabul edilerek sözleşmenin feshedilip edilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Proje kapsamındaki illerin terör olayları nedeniyle geçici askeri güvenlik bölgesi veya sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgeler içerisinde yer almasının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Vatandaşların özel mülkiyet arazisinde çalışma yapılmasına rıza göstermemesi, kamulaştırma işlemlerinin uzun sürmesi ve sözleşmede fiyat farkı olmaması durumlarının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İşin yapılacağı yerde terör olayları yaşanması nedeniyle yüklenicinin taahhüdünü süresinde yerine getirememesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği.

  Devamını Oku