1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” sonucu ortaya çıkan yoğun talep nedeniyle araçların Mayıs ayı içinde teslim edilebileceği, bu süre zarfında söz konusu araçların teslimine kadar 2007 model üstü araçlarla hizmetin sürdürülebileceği, ellerinde olmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilmesinin talep edildiği” belirtilerek talebin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hususu

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İstenilen özelliklerde bir aracın olması ve araç üretimi yapan markanın da üretime ara verdiğinin belgelendirilmesi halinde, teslim edilmesi gerekli araçların zamanında idareye teslim edilmemesi mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Hava ambulansı hizmetinde kullanılacak helikopterin kaza geçirmesi nedeniyle teslim edilememesinin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Hırsızlık nedeniyle teslim edilmesi gerekli malların zamanında teslim edilememesi mücbir sebep olarak değerlendirilir mi?

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yasal grevin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı kararının kim tarafından verileceği hk.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenicinin malzeme temin edeceği işletmeden malzeme çalınması nedeniyle yüklenicinin malzeme üretimi için ek süreye ihtiyaç duymasına neden olan bu hususun mücbir sebep olarak sayılıp sayılamayacağı hk.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Hukuk Mahkemesince Verilen İhtiyati Tedbir Yoluyla Sözleşmenin Uygulanmasının Durdurulmasına Dair Kararın Mücbir Sebep Sayılıp Sayılamayacağı,

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenici tarafından sözleşmeye konu işin tasfiyesi ve zararın karşılanması istemiyle dava açılması halinde “İdare tarafından yükleniciye çalışma ve iş yapma imkânı sağlanamaması”nın mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında;

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  “İmar planı değişikliği” yapılması işinde, sözleşme konusu bölgenin sit alanına dahil edilmesi sebebiyle yetkili İdarece imar planı değişikliği onaylanmadığından anılan imar planının uygulanamaması durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep hali olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İşçilerin iş yavaşlatma eyleminin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenim konusu malın gümrükte yaşanan denetleme ve TSE onayının gecikmesi sebebiyle gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenim konusu malların mahreç ülkedeki üretici firmanın henüz ihraç lisansı alamaması nedeniyle gecikmeli olarak teslim edilecek olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği

  Devamını Oku