1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenim konusu malların üreticisi durumundaki firma tarafından üretilen ürünlerin Türkiye'de piyasaya arzının geçici olarak durdurulması nedeniyle yüklenicinin edimini ifa edemiyor olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilebileceği hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olayların, yüklenicilerin idare ile yaptığı kamu ihale sözleşmelerini zamanında ifa etmesine engel olması hususunun mücbir sebep olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İlaçların Üretiminin Durmasının Mücbir Sebep Hali Olarak Değerlendirilemeyeceği, ilac etken maddesine yer verilmiş olması halinde, ilacın bulunamamasının fiili imkansızlık olarak ortaya çıkmayacağı hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Lufthansa hava yollarının, yüklenici ile arasındaki "taşıma sözleşmesini" zamanında ifa edememesine ilişkin olarak, bu gecikmenin anılan hava yollarının iradesi dışında gerçekleştiğini gösteren bir bilgi ya da belgeye rastlanmadığından bu gecikme mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Mücbir Sebepler

  Terör olayları, eleman temininde güçlük ve fiyatların aşırı artması gerekçeleriyle hakim sözleşmeye müdahil olabilir ve ya sözleşme bedelini değiştirir ya da sözleşmeyi fesheder.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Mücbir Sebepler

  Üretim ve montajda kullanılacak malın yurtdışından geç getirilmiş olması, ithalinin uzun sürüyor olması, mücbir sebep olarak kabul edilemez. İhaleye katılan firmanın bunları düşünerek teklifini vermesi gerekir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Mücbir Sebepler

  Mücbir sebep halinin zamanında bildirilmesi şartının yerine getirilmesi gerekir ve 10 gün içerisinde yüklenicinin aşırı yağışla ilgili verdiği dilekçeye göre süre uzatımı verilmesinde sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Mücbir Sebepler

  Mücbir sebep halinin zamanında yapılması ve belgelendirilmesi şarttır. Belgelendirilmeyen mücbir sebep halinin kabul edilebilmesi olanaklı gözükmemektedir.

  Devamını Oku