1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Ortaya çıkan ek maliyetlerin sözleşme bedeli ile karşılanamayacak olması durumunun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Grev erteleme kararına rağmen, işyerinde yaşanan iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemi nedeniyle yaşanan sorunun mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İnşaat sahasına ulaşımı sağlayan yoldaki restorasyon işinde yaşanan sorunlar nedeniyle inşaat sahasına ulaşımın engellenmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Olumsuz hava koşullarına bağlı durumun, sözleşme konusu işin yapılacağı yerde ve yapılma zamanı itibariyle mutat sayılamayacak, öngörülemeyecek ve sözleşmenin ifasını engelleyecek nitelikte olağanüstü bir durum arz ettiğinin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi koşuluyla, gerekli koşulların somut olayda oluşup oluşmadığına karar verme sorumluluğu idareye ait olmak üzere 4735 sayılı Kanunun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10’uncu maddesinin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Üretici firmadan kaynaklı olarak testlerin arttırılması ve bu sebeple helikopter teslimatlarının gecikmesi yüklenici açısından mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yoğun kar yağışı sonucunda radar sahalarına ulaşım sağlayan bağlantı yollarının kapalı olması nedeniyle yüklenicinin süre uzatımı talebinin mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Köylülerinin tesisin yapılmasına rıza göstermemeleri nedeniyle yüklenicinin işe devam edemediği ve idare tarafından yürütülen köylülerin ikna edilmesi görüşmelerinin netice vermemesi mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Sözleşmede %20 iş artışı yapıldığı, yüklenicinin teklif ettiği ürünün üreticisinin malzemeyi gönüllü olarak geri çekme kararı alması nedeniyle malzemenin temininin belirsiz süre ile yapılamayacağı, bu nedenle sözleşmenin iş artışına konu olan kısmının teslim edilememesi hususunun mücbir sebep olarak sayılıp sayılamayacağına ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Satınalma süreci ve sözleşme imzalanması aşamasındaki prosedürlerden kaynaklanan gecikmeler ile üreticinin ülkesindeki Noel (christmas) tatili nedeniyle üretim yapılamaması hususunun mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  proje onay sürecinin uzaması sonucunda malzemenin geç teslim edilmesi hususunun mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı ve yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile gecikme cezası uygulanacaksa ne kadar uygulanması gerektiği hususuna ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenici tarafından alıma konu olan kalorifer yakıtının Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmit Rafinerisi’nden temin edilememesi nedeniyle teslimatın süresi içerisinde gerçekleştirilememesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep kabul edilip edilemeyeceği.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  işin yapıldığı yerdeki rüzgar şiddetinin fırtına değerlerine ulaştığının Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan rapor ile teyit edildiği, söz konusu doğa olayının 4735 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi kapsamında “doğal afetler” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, bu kapsamda değerlendirilememesi halinde ise anılan Kanunun 10’uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen “gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller” kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda Kurum görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

  Devamını Oku