1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İthal edilen malları taşıyan aracın yurtdışında kaza geçirmesi sebebiyle malların teslim edilememesi hususunun mücbir sebep olarak ele alınıp alınamayacağı hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Teklifler verilmeden önce bilinen bir Yönetmelik hükmünün yerine getirilememesi nedeniyle taahhüdün tamamlanmaması hali mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Rektörlüğünün kalorifer yakıtı alımı işinde yüklenici bayinin genel dağıtım şirketlerinin stoklarında yeterli ürün olmaması nedeniyle işin süresinde tamamlanamaması mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yurtdışından malzeme getiren gemide yangın çıkması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  ... yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmede belirlenen nitelikte donör hayvanların ithal edilebilmelerinin sağlık şartları yönünden mümkün olmaması nedeniyle bu hususun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d) bentlerinde sayılan hallerin dışında (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Malzemelerin üretildiği yüklenici firmanın fabrikasında ortaya çıkan patlamanın mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği veya hangi şartlarla bunun kabul edilebileceği hk.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İhale konusu yapım işinde kullanılacak petrol ürünü fiyatlarında aşırı artış olması durumunun mücbir sebep hali olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin Kurul görüşü

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Hava koşullarından kaynaklanan olumsuzlukların mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin Kurul görüşü.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Boru hattının geçeceği yer içerisindeki jeolojik ve coğrafi durumlar mücbir sebep olarak gösterilebilir mi? İhaleye çıkılırken ki şartların değişmemesi halinde, bu şartlar mücbir sebep olarak gösterilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  yüklenici firmanın sahibi bulunduğu fabrikanın kanalizasyon suyunun taşması sonucu söz konusu malların ıslanıp zarar gördüğünün ilgili mercilerce belgelendirilerek bu gecikmeye gerekçe gösterildiği ve sözleşmenin “Mücbir Sebepler” başlıklı 18 inci maddesine göre süre uzatımı verilmesini talep edilmekte olup, mümkün olup olmayacağı hk.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  15 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında TÜPRAŞ’ın Kırıkkale Rafinerisinin bakımda olması sebebiyle asfalt ihtiyacının anılan rafineriden karşılanamamasının mücbir sebep olarak kabul edilmesi talebi.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Sayısal kadastral harita işlerinin sözleşmelerinin kış aylarında çalışılmayacak süreler dikkate alınmadan bağıtlandığı için çalışmaların yapılacağı zeminin kar altında kalması nedeni ile çalışılamayacak bu dönemdeki hava koşullarının 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre mücbir sebep sayılması

  Devamını Oku