1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenim konusu malların üreticisi durumundaki firma tarafından üretilen ürünlerin Türkiye’de piyasaya arzının geçici olarak durdurulması nedeniyle yüklenicinin edimini ifa edemiyor olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ve ihale tarihinin bu açıdan önemi hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenicinin sözleşme konusu malları tedarik ettiği ithalatçı firmanın gümrük işlerinde yaşadığı gecikmelerden ötürü anılan malların süresinde yüklenici firmaya teslim edilememesi nedeniyle yüklenicinin edimini zamanında ifa edememesi halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenicilerin malın tedarikine yönelik olarak üçüncü kişilerle yaşadıkları problemler mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İlacın üretiminin durdurulması ya da uygun miatta piyasa koşullarından karşılanabilecek ilacın olmaması hallerinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk. Yüklenicilerin malların tedariki ile ilgili ön çalışmaları teklif verme aşamasında yapmaları gerekir mi?

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  ... yüklenicisinin, ihale konusu malların ithalinde sevkıyata ilişkin yaşadığı problemlerin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Malın ithal edileceği ülkedeki izinlerin gecikmesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Teknik şartnamelerin hatalı olduğunun sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi nedeniyle anılan kalemlere ilişkin muayene ve kabul işlemlerinin gerçekleştirilememesinin mücbir sebep sayılıp sayılamayacağı hk.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İnşaat malzemesi temini ve nakli işinde, taş ocağında beklenmedik bir anda karşılaşılan kil tabakaları nedeniyle üretimde, ayrıca elverişsiz hava koşulları nedeniyle stok sahasının zemin şartlarının nakliyeye uygun olmaması nedeniyle üretim konusu malın sevkıyatında gecikmeler yaşanması mücbir sebep olabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Malın ithalatında karşılaşılan engeller, üretici firmanın üretim miktarını azaltması, mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Helikopter uçuş izni iptali mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Ağır kış şartları ve yoğun hava muhalefetinin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenici firmaya ait fabrikada çıkan yangının mücbir sebep olarak kabul edilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku