1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İhale dokümanında personelin yemek yiyeceği güne ilişkin düzenlemenin EKAP’taki doküman ile idaredeki doküman arasında farklılık olması halinde teklif nasıl hazırlanmalıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İdarece satışı yapılan doküman ile EKAP’ta yer alan doküman arasında farklılık bulunması durumunda istekli nasıl hareket etmelidir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Ortak girişimlerde ortaklardan birisinin ihale tarihinde ancak ihale saatinden sonra EKAP’a kayıt olması durumunda isteklinin (Ortak girişim) teklifi kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İhale dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi durumunda ayrıca doküman bedeli ödenmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İhale dokümanının EKAP'tan indirilmesi ihaleye katılabilmek için yeterli midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda teyit yapılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İhale İlanı’nda aşırı düşük açıklama istenmeksizin ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı, CD ortamında isteklilere verilen İdari Şartname’de ise İlan’daki düzenlemenin aksine teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği, EKAP üzerine yüklenen İdari Şartname’de ise açıklama istenmeksizin ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı düzenlenmesinin olduğu bir ihalede 100 mb büyük olduğu için EKAP’tan dokümanın indiremeyeceği göz önünde bulundurularak aşırı düşük teklif açıklaması yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  01.07.2015 tarihinden önce (Bu tarih güncellenmiş olup sayfamızda konu ile ilgili analiz bulunmaktadır) iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmediği gerekçesi ile istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İsteklilerin (Pilot ortak- özel ortak fark etmeksizin) ihale tarihi itibarıyla EKAP’a kayıtlarının olmaması durumunda ihalede değerlendirme dışı bırakılması gerekir mi?

  Devamını Oku