1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İş deneyim belgesinin 01.07.2016 tarihinden sonra EKAP’a kaydedilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  EKAP’a kaydettirmiş olmasına rağmen kaydedilmemiş iş deneyim belgesini ihale komisyonuna sunan isteklinin teklifi kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İş deneyim belgesinin EKAP kaydının olduğu nasıl anlaşılır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  2010 yılından önce düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt zorunluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Özel sektöre gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerin iş deneyim olarak EKAP’a kayıt zorunluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Ekap İşlemleri

  İhale tarihinden sonra şikayet başvurusundan sonra iş deneyim belgesinin EKAP’a kaydedilmesi isteklinin teklifini değerlendirmeye alınmasını gerektirebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İş deneyim belgelerinin EKAP’a idare tarafından kaydedilirirken yapılan hatalar nedeniyle EKAP’tan farklı bir menüden (4734 sayılı Kanun kapsamında olmasına rağmen Hayır cevabı verilerek teyidinin yapılması) teyidinin yapılması durumunda geçerli bir iş deneyim belgesi olarak kabul edilecek midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  EKAP üzerinden düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgeleri üzerinde imza ve kaşe olmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgesini sunmayan istekli için nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İsteklinin EKAP çıktısı olarak sunduğu iş deneyim belgesinde ıslak imza olması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Doküman EKAP üzerinden e-imza ile indirilmesi halinde; doküman satın alınmış sayılır mı?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  EKAP'a kayıtlı belgenin çıktısı asıl belge olarak geçerli midir? Yoksa aslı idarece görülmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku