1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Zeyilname firmalara gönderilmiş ancak EKAP'a kaydedilmesi unutulması durumunda sonucu ne olacaktır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Kamu Bankalarının Yapım İşi Dışındaki İşlerinde Düzenledikleri İş Deneyim Belgeleri EKAP’a Kaydı Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  1991 de gerçekleştirilen bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıt zorunluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İş Ortaklarında Özel Ortağın EKAP’a Kayıt Zorunluluğu Var Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Hangi tarihler öncesinde düzenlenen iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydedilmesi zorunlu değildir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İş bitirme belgesine konu işin ilan tarihinin 2010 yılı olması durumunda EKAP’a kayıt zorunluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Tür değiştirmeden önceki durumda EKAP’tan ihale dokümanı indirmiş olan firmanın teklfi değerlendirmeye alınacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Özel sektöre gerçekleştirilen hizmet işine ilişkin sözleşmelere ilişkin belgeler EKAP'a iş deneyim belgesi olarak kaydedilmesi durumunda geçerli olabilecek midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Yasaklılık teyidi ihale tarihinden sonra her hangi bir tarihten yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İlanı veya duyurusu 31.08.2010 tarihinden önce yapılan ancak 2015 yılında bitirilen ihaleler için iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden kaydedilme zorunluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İş Deneyim Belgesi’nin EKAP’a kaydeden idarenin hatasından yüklenici basiretli bir tüccar gibi sorumlu olacakmıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  EKAP’a kaydedilen belgedeki hatadan idare mi sorumludur? Yoksa istekli basiretli bir tüccar gibi davranmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku