1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Doküman EKAP üzerinden e-imza ile indirilmesi halinde; doküman satın alınmış sayılır mı?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  EKAP'a kayıtlı belgenin çıktısı asıl belge olarak geçerli midir? Yoksa aslı idarece görülmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İhalede EKAP'ta kayıtlı olan iş deneyim belgesini değilde ıslak imzalı iş deneyim belgesinin sunulması ihaleden elenme sebebi midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İstisnalar kapsamında düzenlenen iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanılabilmesi için EKAP kayıt zorunluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İstisnalar kapsamında düzenlenen iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanılabilmesi için EKAP kayıt zorunluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenen İş deneyim belgesinin EKAP’tan düzenlenmemesinin sorumluluğu yükleniciye mi yoksa idareye mi aittir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Teklif dosyasında EKAP kayıtlı olarak sunulmayan ancak İhale komisyon kararının alındığı tarihte EKAP’a kaydedilen iş deneyim belgesi teklifin değerlendirmeye alınmasını sağlayabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlar Sonucu Düzenlenen İş Deneyim Belgelerinin İhalelerde Kullanılabilmesi İçin EKAP’ta kayıtlı olması gerekli midir

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  EKAP Tebligat Sorgulama ekranında yer alan kayıtlara göre idarenin başvuru sahibine 01.07.2016 Cuma günü saat 18’den sonra (saat 18:07) cevap vermesi durumunda hangi tarihin esas alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Ekap İşlemleri

  İş ortaklığında özel ortağın EKAP’a kayıtlı olmaması durumunda teklif kabul edilecek midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Ekap İşlemleri

  İdarenin, şikayet başvurusundaki şekil eksikliğini EKAP üzerinde ilan etme yükümlülüğü bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Ekap İşlemleri

  İş ortaklığı olarak girilen ihalede pilot ortağın EKAP kaydı bulunuyor ise özel ortağın EKAP kaydının olmaması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir sebep teşkil eder mi?

  Devamını Oku