1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İş ortaklıklarının tamamının EKAP’a kayıtlı olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmeyen iş deneyim belgeleri ilan tarihi 01.07.2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Şirkette teklif vermeye yetkili kişinin değişmesi durumunda eski yetkilinin EKAP üzerinden doküman indirmesinde yeni yetkilinin de ihalelere teklif vermesinde mevzuata aykırılık var mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İhalelere teklif vermek isteyen istekliler Kamu İhale Kanunu’nda açık hüküm olmamasına rağmen yönetmelik hükümleri gereğince EKAP’a kayıt olmaları gerekli midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İdareye sunulan bilanço rakamları ile idarenin EKAP kayıtlarından ulaştığı bilanço kayıtları birbirinden farklı ise isteklinin geçici teminatı gelir olarak kaydedilir ve hakkında yasaklılık hükümleri uygulanması gerekir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İhale dokümanlarının EKAP üzerinden yüklenememesi durumunda, ihale dokümanının e-imza kullanılmak suretiyle indirilmesi söz konusu olamayacaktır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Ortak girişim olarak ihaleye giren tüm şirketlerin EKAP'a kayıtlı olması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İhale dokümanını EKAP üzerinden e-imza ile indirenlerin teklif dosyası kapsamında doküman alındı belgesinin sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  01.01.2015 tarihi ve sonrasında yapılacak olan ihalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ihalelere katılmaları için EKAP’a kayıtlı olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Teklif mektubu farklılık olması durumunda idarenin sattığı dokümandaki şekle göre mi EKAP'ta yüklenmiş olan şekli göre mi hazırlanmalıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İhale dokümanında personelin yemek yiyeceği güne ilişkin düzenlemenin EKAP’taki doküman ile idaredeki doküman arasında farklılık olması halinde teklif nasıl hazırlanmalıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  İdarece satışı yapılan doküman ile EKAP’ta yer alan doküman arasında farklılık bulunması durumunda istekli nasıl hareket etmelidir?

  Devamını Oku