1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşme imzalanması süresinin uzaması sebebiyle, geç imza edilen yapım sözleşmelerinde yüklenicilere fiyat farkı verilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında görüş.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale dokümanında fiyat farkına yönelik Kararnameye aykırı düzenlemeye göre mi hesaplama yapılır? Kararnameye uyarlı olarak temel aylık katsayısının düzenlenmesinden sonra katsayının değişmesi halinde yeni katsayıya göre ödeme yapılması halinde kamu zararı ortaya çıkabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında imalatın yapıldığı yıl fiyatlarının mı, tespit yılı fiyatlarının mı uygulanacağı hakkında

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Fiyat Farkı (Yapım)

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki İdarelerin Yurtdışı Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Uygulamasında Kullanılacak Endeksler

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Verilen süre uzatımı sonucu revize iş programı yapıldıktan sonra düzenlenen hakediş ile, geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanarak yükleniciye ödeme yapılmasının mümkün olmadığı.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İşin geçici kabul itibar tarihinde taraflarca anlaşmazlık olmayıp, bu tarihten sonra işin bittiği ve tamamlandığı iddiası ile sonraki bir tarihe kadar fiyat farkı talep edilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale dokümanlarına Bakanlar Kurulu kararı ile müdahale edilmesi mümkün olamayacağından, fiyat farkı verilmeyecektir yazan bir ihalede Bakanlar Kurulu kararı olsa da ilave fiyat farklarının ödenmesinin mümkün olamayacağı ve alacak davasının reddedilmesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Geçici kabul tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihi itibariyle işin bittiği ve teslim edildiğinin kabul edilmesi gerektiğinden bu tarihten sonraki dönem için fiyat farkı ödenemeyeceği.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yüklenicinin itiraz etmeden imzaladığı hakediş için sonradan fiyat farkı talebinde bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yüklenicinin itirazsız imzaladığı hakediş için sonradan fiyat farkı talebinde bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yüklenicinin kazı klası nedeniyle bedel artırım talebi fiyat farkı niteliğinde olup, sözleşmede fiyat farkı verilmeyeceği hükmü bulunduğundan bu talep kabul edilemez.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yüklenici sadece kesin hakedişe itiraz etmiş olduğundan kesin hakedişte hesaplanan fiyat farkını alabilir. İtirazda bulunmadığı geçici hakedişler için ise fiyat farkı talebinde bulunması mümkün değildir.

  Devamını Oku