1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programında öngörülen ödeneğin aşılması durumunda, fiyat farkının fiili gerçekleşme durumuna göre hesaplanması gerekir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Güncel indeks olarak iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken ayın indeksi esas alınmalıdır.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Avans tutarının hakediş tutarından eksik mahsup edilmesi halinde fiyat farkı fazla ödenmiş olur.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programında çalışılmayan günler için de ödenek konulması halinde bu dönemlere ait endekslere göre fiyat farkı hesabı yapılmalıdır.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programı dikkate alınmadan fiili hakediş tarihleri esas alınarak fiyat farkı hesaplanması mevzuata aykırıdır. Bu durumda birden fazla ayı kapsayan hakedişlerde imalâtın yapıldığı ayları bulmak için enterpolasyon yöntemi uygulanmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşme imzalama sürecinin kesintiye uğraması sebebiyle yaklaşık 270 gün sonra sözleşmenin imzalandığı, bu süre içerisinde maliyetler çok yükseldiğinden fiyat farkı verilmesini sağlamak üzere bu durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 7. Yüksek Fen Kurulu
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İdareden kaynaklı sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, ihale dokümanında düzenleme varsa fiyat farkı verilmesinde sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 8. Yüksek Fen Kurulu
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı verileceği belirtilen bir yapım ihalesinde, süre uzatımının fiyat farkı verilmemesi şartıyla idarece verilmesi kabul edilemez, mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku
 9. Yüksek Fen Kurulu
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İdari şartnamesinin 48.maddesinde "Yükleniciye Fiyat Farkı Verilecektir." hükmü varken, yüklenici ile imzalanan sözleşmenin 15.maddesi 2.bendinde de "Fiyat Farkı Verilmeyecektir." Şeklinde düzenleme olması halinde, fiyat farkı ödemesi yapılamaz.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı iş programına ve fiili olarak gerçekleştirilen imalatlara göre ödenir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı hesaplamalarında verilen avans tutarı düşülmeden yapılacak işlem kamu zararıdır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı hesaplamalarında B katsayısının, 0,90, dikkate alınmadan hesaplama yapılması kamu zararıdır.

  Devamını Oku