1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkına ilişkin Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'nın mütalaası bağlayıcı mıdır?

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde cezalı çalışılan dönemde Pn katsayısına atıf yapılmışken, iş programının gerisinde kalma halinde endekse atıf yapılmış olup, hesaplamaların bu dikkate alınarak yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programının ilerisinde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak fiyat farkı hesaplamasında işin fiilen gerçekleştirildiği uygulama ayı indeksinin esas alınması gerekirken daha sonraki aylara ilişkin endekslerin esas alınması hatalıdır.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde, işin yapıldığı ay içerisinde hakedişin düzenlenmesi halinde güncel indeks olarak bu ayın alınmasında sakınca bulunmamakta olup, bu sebeple fiyat farkının bir önceki ay endeksi üzerinden hesap edilmemesi de mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işi olarak ihale edilen işin idari şartname ve sözleşmesinde mal alımlarına ilişkin fiyat farkı esaslarına göre fiyat farkı hesabı yapılacağı belirtilmişse, fiyat farkının yapım işine ilişkin temel ve güncel indeksler esas alınarak yapılmalıdır. Diğer taraftan, mevzuata aykırı durum idari şartname ve sözleşmelerin hatalı düzenlenmesinden kaynaklandığından idari şartnameyi ve sözleşmeyi hatalı düzenleyenlerin sorumlu tutulması gerekli olup, ödeme emri belgesini imzalayan gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkililerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmeye göre ince işler kısmı için belirtilen kereste ağırlık oranının fiyat farkı hesabında 0,03 olarak alınması gerekirken kaba işler kısmı ağırlık oranı olan 0,20’nin alınmasının kamu zararı oluşturduğu.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren iş programının hazırlanması ve onaylanmasının yıl sonuna kadar yapılmasının mümkün olmaması halinde o yılki ödeneğin ertesi yıla aktarılmak suretiyle süre uzatımı verilmesinde ve fiyat farkının sonraki yıl indeksleri esas alınarak hesaplanmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmede ileride çıkartılacak kararnamelerin uygulanmayacağı veya yüklenicinin fiyat farkı istenmeyeceği yönünde hüküm bulunan hallerde Bakanlar Kurulu'nun, bu sözleşmelere müdahale edecek nitelikte kararname çıkarma yetkisi bulunmamaktadır. Yükleniciler arasında haksız rekabete yol açmamak ve objektif iyiniyet kurallarına aykırı olmaması amacıyla, fiyat farkı alamayacağını sözleşmeden kaynaklı olarak bilen bir kişiye Bakanlar Kurulu kararı ile fiyat farkı verilemez.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde, idareden kaynaklı sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde temel indeks olarak, sözleşme uyarınca iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksin; güncel indeks olarak ise, hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksin esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı verileceğine yönelik sözleşmede hüküm olmaması halinde, yükleniciye fiyat farkı ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale dokümanına göre süre uzatımı halinde ödenebilecek fiyat farkının süre uzatımı olmadığı halde ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İdari şartnamede fiyat farkı ödenmesi öngörülmekle birlikte sabit katsayılara sadece sözleşme tasarısında yer verilmiş olması halinde fiyat farkı bu katsayılara göre hesap edilmelidir.

  Devamını Oku