1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesine göre mi hareket edilmelidir. Fiyat farkı hesabında ihale tarihinin mi, ihale tarihinden bir önceki ayın indeksinin mi dikkate alınması gerekir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde fiyat farkı hesabında temel indeks olarak ihale tarihinin mi, ihale tarihinden bir önceki ayın mı esas alınması gerekir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Süre uzatımının hatalı verilmiş olması, iş programının da hatalı revize edilmesine ve fiyat farklarının da hatalı ödenmesine neden olabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı verilmeyeceği ifade edilmesine karşın, yapım işlerinde işçilik maliyetlerinden kaynaklı değişikliğin fiyat farkı olarak ödenebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yeni Fiyat Farkı Kararnamesi yürürlüğe girdikten sonra, önceki kararnameye atıfla fiyat farkı düzenlemesi ihale dokümanında yapılmışsa, fiyat farkı hesapları yeni kararnameye göre mi yoksa önceki kararnameye göre mi yapılır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programının revize edilmesi halinde, fiyat farkının iş programı revizesi öncesindeki dönem de dikkate alınarak yeniden hesaplanması ve fark fiyat farkı tutarı hesaplanması mümkün müdür? Yoksa iş programı revizesinden sonraki döneme ilişkin olarak mı sadece revize iş programının dikkate alınması gerekir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde, fiyat farkı hesaplaması nasıl ve hangi endekslere göre yapılır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde fiyat farkı ödemeleri Yİ-ÜFE endeksi yerine yürürlükten kaldırılan endeksler üzerinden hesap edilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale dokümanında fiyat farkına yönelik Kararnameye aykırı düzenlemeye göre mi hesaplama yapılır? Kararnameye uyarlı olarak temel aylık katsayısının düzenlenmesinden sonra katsayının değişmesi halinde yeni katsayıya göre ödeme yapılması halinde kamu zararı ortaya çıkabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım işlerinde sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında imalatın yapıldığı yıl fiyatlarının mı, tespit yılı fiyatlarının mı uygulanacağı hakkında

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Verilen süre uzatımı sonucu revize iş programı yapıldıktan sonra düzenlenen hakediş ile, geçmişe dönük revize edilen ödenek dilimlerine göre yeniden fiyat farkı hesaplanarak yükleniciye ödeme yapılmasının mümkün olmadığı.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programının ilerisinde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak fiyat farkı hesaplamasında işin fiilen gerçekleştirildiği uygulama ayı indeksinin esas alınması gerekirken daha sonraki aylara ilişkin endekslerin esas alınması hatalıdır.

  Devamını Oku