1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Limited şirketin tek sahibinin olması durumunda şirket sahibi bir genel kurul kararı olmaksızın ticari vekil sıfatıyla teklif mektubunu imzalayabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tüzel kişi istekliler tarafından ilgisine göre teklifle birlikte tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren belgelerin sunulması gerektiği belirtilmekle birlikte, bu belgelerde tüzel kişinin ortaklarının sermaye dağılımının ve ortaklık oranlarının bulunması koşulunun gerekli midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket müdürleri tarafından görevlendirilen kişilerin ticari vekil olarak ihaleye teklif verebilecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirketlerde vekil tayin eden kişilerin vekil tayin etme yetkililerinin olup olmadığı araştırılmalı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetelerinde ilgisine göre şirket ortakları, üyeleri ya da kurucuları ile yönetimde görevli bulunanların belirtilmesi gerektiği düzenlenmesine karşın ortaklara ait hisse oranlarının ve T.C. kimlik numaralarının gösterileceğine ilişkin kanuni bir zorunluluk bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Hisselerinin tamamını sattığı, bu nedenle 14.02.2007 tarihinden itibaren artık ortaklık sıfatını kaybeden ve kişi ihaleye şirket müdürü olarak katılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Kamu İhale Mevzuatındaki Şriketin Yönetim Kurulun İfadesinden A.Ş. lerde Ne Anlaşılması Gerekmektedir? Genel Müdür Yardımcısı olarak ne olacaktır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahip olacak ve ticaret sicil gazetesinde yetki durumu belirtilmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmayacaktır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şİrket Müdürü tarafından vekalet ile bir başka üçüncü kişiye ihalelerde teklif vermek için yetki verilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde şirketlerin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen faaliyet alanlarının bağlayıcılığının kalmamış olmasının ihaleye istekli olmak isteyenlerdeki etkisi nasıl olacaktır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İhaleye teklif verirken unvanlarda yapılan kısaltmaların ticaret sicil numaralarının doğru olmaması durumunda nasıl hareket edilecektir?

  Devamını Oku