1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Sunulmayan Ticaret Sicil Gazetesinin sermaye artırımına ilişkin olduğu dikkate alındığında ve isteklinin teklif dosyasında Ticaret Sicil Gazetesi’nin tüzel kişiliğin ortakları (tek ortak Sinan Ensar Şahin) ve yönetimindeki görevlilerin son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi olduğu anlaşıldığından belge geçerli kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Anonim şirketlerde yapılan hisse devirlerinin Ticaret Sicil Müdürlüklerine tescil zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle ihale ilan tarihinden önceki 1 yıl boyunca şirketin %50 den fazla hissesine sahip ortaklığın korunup korunmadığı pay defteri ve hisse devir sözleşmesinden anlaşılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İmza sirküsünün dayanağı ticaret sicil gazetesinin son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi olması durumunda kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket müdürünün görev süresi sona erse de, verdiği vekaletler geçerli olup, vekil imzasıyla ihalelere girilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil belgesinde ortaklık durumuna ilişkin bilgi yer almayan ancak Ticaret Odasından şirketin ortakların ve hisse oralarının belirtildiği Ortaklar Faaliyet Belgesini sunan şirketin teklifi değerlendirmeye alınabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Dava konusu çekleri davacı limited şirket adına imzalayan şahısların keşide tarihinde şirketin müdürleri olduğu, sonradan müdürlerin değiştirilmesi çekin geçersizliğine yol açmaz, bedelsizlik iddiası tanıkla ispat edilemez.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi sunulması gerekli midir? Bundan ne anlaşılması gerekir?.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İsteklinin sunmuş olduğu Ticaret Sicil Gazetesinin hisse pay oranlarını içermediği gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kamu İhale Mevzuatına uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Yönetim kurulu başkanının ihale tarihinden önce vefat etmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri, kurucuları, yönetimdeki görevleri, yetkili şirket müdürü ile ilgili bilgilerin yer almadığı sadece adres değişikliğinin belirtildiği ticaret sicil gazetesinin sunan istekli teklifi kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin sermayesinin ve yönetim kurulu üyelerinin durumlarının belirtilmiş olmasına rağmen, ortakların kim olduğuna ilişkin bilgiye yer verilmemesi durumunda isteklinin teklifi kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İhaleye katılacak isteklinin tüzel kişi olması halinde, isteklilerden tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerin sunulması gerekli midir?

  Devamını Oku