1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirketin Son Ortaklık Yapısının Göründüğü Ticaret Sicil Gazetesinin Sunulması Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirketin Faaliyet alanında ihalelere katılmak bir zorunluluk arz etmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Anonim şirkelerde şirket hisse devirlerinin ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket müdürünün temsil yetkisinin sona ermesi şirket adına yaplan işlemleri sona erdirir mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil gazetesinin en son durumu gösteren şekilde sunulmuş olması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ön yeterlik şartnamesinde katılımcılardan istenmeyen ortaklık yapısına ilişkin belgelerin sunulmadığından dolayı istekli değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesi’nin üzerinde “Müstenidattır tek başına kullanılamaz.” İfadesinin yer alması teklif vermeye engel olan bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Çocuk diş fırçası ihalesi üzerinde kalan isteklinin ticaret sicil gazetesinde açık açık bu alanda faaliyet göstermesi gerektiğine dair bir düzenleme olması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İhale üzerinde kalan isteklinin ana sözleşmesinde yer alan faaliyet alanı içersinde ihale konusu işin yer alması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İhale konusu alanda faaliyet göstermeyen firma ihalede istekli olabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Birim fiyat teklif mektubu, geçici teminat mektubu ve iş deneyim belgesinde H.. G. adının geçtiği, oda kayıt sureti, faaliyet belgesi ve sicil gazetesinde ise H… G..-Tr… Beton ve Beton Elemanları unvanının yer alması sebebiyle istekli değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ortaklarının sermaye dağılımı ile ortaklık oranlarına yönelik bilgiler ihaleye katılım aşamasında bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku