1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesi’nin üzerinde “Müstenidattır tek başına kullanılamaz.” İfadesinin yer alması teklif vermeye engel olan bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Çocuk diş fırçası ihalesi üzerinde kalan isteklinin ticaret sicil gazetesinde açık açık bu alanda faaliyet göstermesi gerektiğine dair bir düzenleme olması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İhale üzerinde kalan isteklinin ana sözleşmesinde yer alan faaliyet alanı içersinde ihale konusu işin yer alması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İhale konusu alanda faaliyet göstermeyen firma ihalede istekli olabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Birim fiyat teklif mektubu, geçici teminat mektubu ve iş deneyim belgesinde H.. G. adının geçtiği, oda kayıt sureti, faaliyet belgesi ve sicil gazetesinde ise H… G..-Tr… Beton ve Beton Elemanları unvanının yer alması sebebiyle istekli değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ortaklarının sermaye dağılımı ile ortaklık oranlarına yönelik bilgiler ihaleye katılım aşamasında bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilemez.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Sunulmayan Ticaret Sicil Gazetesinin sermaye artırımına ilişkin olduğu dikkate alındığında ve isteklinin teklif dosyasında Ticaret Sicil Gazetesi’nin tüzel kişiliğin ortakları (tek ortak Sinan Ensar Şahin) ve yönetimindeki görevlilerin son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi olduğu anlaşıldığından belge geçerli kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Anonim şirketlerde yapılan hisse devirlerinin Ticaret Sicil Müdürlüklerine tescil zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle ihale ilan tarihinden önceki 1 yıl boyunca şirketin %50 den fazla hissesine sahip ortaklığın korunup korunmadığı pay defteri ve hisse devir sözleşmesinden anlaşılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İmza sirküsünün dayanağı ticaret sicil gazetesinin son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi olması durumunda kabul edilebilir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket müdürünün görev süresi sona erse de, verdiği vekaletler geçerli olup, vekil imzasıyla ihalelere girilebilir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil belgesinde ortaklık durumuna ilişkin bilgi yer almayan ancak Ticaret Odasından şirketin ortakların ve hisse oralarının belirtildiği Ortaklar Faaliyet Belgesini sunan şirketin teklifi değerlendirmeye alınabilir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Dava konusu çekleri davacı limited şirket adına imzalayan şahısların keşide tarihinde şirketin müdürleri olduğu, sonradan müdürlerin değiştirilmesi çekin geçersizliğine yol açmaz, bedelsizlik iddiası tanıkla ispat edilemez.

  Devamını Oku