1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinde İstekli Firmaya Ait Ortakların Hepsinin TC Kimlik Numaralarına Yer Verilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinin Fotokopi Olarak Sunulması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicili Gazetesi’nin asıl veya yetkili mercilerce onaylı suret olmaması (fotokopi olması) teklifin kabul edilmesini engeller mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicili Gazetesi’nin asıl veya yetkili mercilerce onaylı suret olmaması (fotokopi olması) teklifin kabul edilmesini engeller mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil gazetesinin hisse oranlarını yansıtmaması, son durum hisse oranlarını göstermemesi elenme sebebi midir? Ticaret sicil gazetelerinde inceleme nasıl yapılacaktır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Faaliyet Konusu Alan Dışında İhaleye Teklif Verilebilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirketin Son Ortaklık Yapısının Göründüğü Ticaret Sicil Gazetesinin Sunulması Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirketin Faaliyet alanında ihalelere katılmak bir zorunluluk arz etmekte midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Anonim şirkelerde şirket hisse devirlerinin ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket müdürünün temsil yetkisinin sona ermesi şirket adına yaplan işlemleri sona erdirir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil gazetesinin en son durumu gösteren şekilde sunulmuş olması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ön yeterlik şartnamesinde katılımcılardan istenmeyen ortaklık yapısına ilişkin belgelerin sunulmadığından dolayı istekli değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku