1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Firmaların Faaliyet Alanına İlişkin Belgeleri İhale Komisyonu Tarafından Talep Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinde Ortaklık Durumunun Yer Almaması İhaleden Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ortakların son hisse durumlarının muhakkak ticaret sicil gazetesinde gösterilmesi ve zorunluluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Gerçek Kişi ihaleye katılan isteklilerin ticaret sicil gazetesi sunmalarına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinin İnternet Çıktısının Sunulması Yeterli Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Tek Ticaret Sicil Gazetesi Bulunan Firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde TC Kimlik Numaralarının Yer Almaması Ancak EKAP’ta Yer Alması Durumunda İsteklinin Teklifi Kabul Edilecek Midrir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinde İstekli Firmaya Ait Ortakların Hepsinin TC Kimlik Numaralarına Yer Verilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinin Fotokopi Olarak Sunulması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicili Gazetesi’nin asıl veya yetkili mercilerce onaylı suret olmaması (fotokopi olması) teklifin kabul edilmesini engeller mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicili Gazetesi’nin asıl veya yetkili mercilerce onaylı suret olmaması (fotokopi olması) teklifin kabul edilmesini engeller mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil gazetesinin hisse oranlarını yansıtmaması, son durum hisse oranlarını göstermemesi elenme sebebi midir? Ticaret sicil gazetelerinde inceleme nasıl yapılacaktır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Faaliyet Konusu Alan Dışında İhaleye Teklif Verilebilir Mi?

  Devamını Oku