1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde son 2 yılın ortalaması alınarak hesaplama yapılması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde EKAP kayıtları asıl olup manuel olarak hesaplama yapılamaz.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Net Satışları 1 TL Ama Kurumlar Vergisi Matrahı 11 Bin TL olan isteklinin teklifi ve mali tabloları uygun şekilde sunulması halinde bu kayıtlar üzerinden ihale sonuçlandırılmalıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  İdari Şartnamede isteklilerden ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin herhangi bir belgenin sunulması ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı halde sunulan belgelerin doğruluğuna ve mevzuata uygun şekilde düzenlendiğine ilişkin inceleme yapılması zorunlu olmayıp EKAP kayıtları üzerinde ihaleler sonuçlandırılmalıdır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde iş ortaklığı açısından gerçekleştirilen değerlendirmede pilot ortağın durumu ele alınmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Teklif fiyatların eşitliği halinde avantajlı teklif sahibi isteklinin belirlenmesi amacıyla isteklilerin ilgili yıla ait olarak kanuni süresi içerisinde vermiş oldukları en son "yıllık beyanname"lerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının "dikkate alınması gereken değerler" olarak kabul edilmekte olup, kanuni süresi dolduktan sonra düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Mal alım ihalelerinde ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak iş deneyim belgesi istenilmemesi durumunda tekliflerin eşit olması durumunda isteklilerden iş deneyim belgelerini sunmalarını istemeli, istenilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmayan eşit teklif sahibi istekli veya isteklilere bu belgeleri sunmaları için yeterli süre verilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Hizmet işlerinde tekliflerin eşitliği halinde; düzeltme beyannamelerinin dikkate alınmadan ihalelerin sonuçlandırılması, ilk beyannamedeki tutarlara göre karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku