1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Eşit fiyat tekliflerinin değerlendirilmesinde devredilen sözleşmelerde hesaplanacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde isteklilerin akdettiği sözleşmelerin araştırılmasında isteklinin iş deneyim belgesini kullandığı şirketler içinde bir inceleme yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  İdareye yüklenimde bulunmayan isteklilere yüklenimlerinde her hangi bir sorun olmadığı gerekçesiyle puan verilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde yüklenimini eksiksiz yerine getiren isteklilere verilen 1 puan için yüklenimin bitmiş bir ihaleye ilişkin olması şart mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  İdari Şartname düzenlemesinde benzer işe ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı mal alımlarında tekliflerin eşit çıkması durumunda benzer işin tespitine ilişkin açıklayıcı karar.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde ilan tarihinden itibaren geriye doğru son iki yıl içinde işçi ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda verilecek 1 puanın verilmesinde ihaleyi gerçekleştiren idareye yüklenimde bulunmayan istekliye puan verilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Kamu ihale mevzuatında fiyat dışı unsurların öncelik sıralamasına bakıldıktan sonra eşitliğin devam etmesi durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde hangi yönteme başvurulacağına ilişin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliğinde feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı da dahil edilerek değerlendirilme yapılması uygun değildir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde çekilen kuralarda, isteklilerin yetkili temsilcilerinin olmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Puanlamada sadece ihaleyi yapan idare ile değil 4735 sayılı Kanun kapsamında yapılan tüm sözleşmelerin dikkate alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde büyükşehir belediyesi olan illerde, ilçe sınırları dahilindeki idareler açısından da ilin mülki idare sınırlarının kabul edilmesi gerektiği bu doğrultuda değerlendirme yapılması gerektiği

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde puanlamalarda iş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde sözleşme tutarında da iş ortaklığı oranının esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku