1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde ihale ilan veya davet tarihinden önce imzalanıp devam eden sözleşmelere ilişkin değerlendirme yapılamaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği ile ilgili olarak ihale uygula yönetmelikleri ve tebliğ hükümleri birbiri ile çelişmemektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  İsteklinin yüzde 50’sinden fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise tekliflerin eşitliği halinde bu ortağın ve isteklinin kendisinin, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı kanun kapsamında imzaladıkları sözleşmelerin toplamı üzerinden puanlama yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Kısmi alımın mümkün olarak çıkıldığı ihalede tekliflerin eşitliği halinde teklif fiyatları eşit olan isteklilerin imzaladığı sözleşmelerin toplam tutarı ilgili kısmın yaklaşık maliyetinin 2 katından fazla olması durumunda isteklilere puan verilmemesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde yapılacak puanlamalarda kısımlar üzerinden yapılan değerlendirmelerde toplam yaklaşık maliyet üzerinden değil ayrı arı yaklaşık maliyet üzerinden değerlendirme yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Puanlama yönteminde alınan yanlış kararların ihale sürecinde aksaklıklara ve şikayetlere neden olduğu gerekçesiyle ihalenin iptali mevzuata aykırılık taşımaktadır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Hizmet Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği halinde puanlamanın nasıl yapılacağına dair bir örnek

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Hizmet Alım İhalelerinde tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak usullere ilişkin uygulama yönetmeliği ve Genel Tebliğ hükümleri birbiri ile çelişmemekte olup, idarede iş yapmayan firmalara da puan verilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  İdarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70’inci maddesi ile çelişkili olduğu gerekçesiyle sadece anılan Yönetmelik maddesi yorumlanarak sadece yönetmelik hükmüne istinaden ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olan isteklilere 1 puan verilmesinin mevzuata aykırı olduğu

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Eşit fiyat teklifleri halinde ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış isteklilere 1 puan verilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Eşit fiyat teklifleri değerlendirilirken gerçekleştirilen puanlama sisteminde en yüksek puanı alan birden fazla firma olması durumunda bu istekliler arasında kur’a çekilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak puanlama yönteminde, idare kavramı olarak harcama birimlerinin değil, ihaleyi yapan kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmekte olup, idare kavramı İstanbul İli Anadolu Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği olarak kabul edilmelidir.

  Devamını Oku