1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  TÜRMOB özel kaşesi bilgi eksikliği olarak tamamlattırılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyimine yönelik değerlendirme dışı bırakılması işleminin teyit ettirilerek sonuçlandırılması gereken bir işlem midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Mali yeterlilik için sunulan belgelerde SM, SMMM veya YMM’ait kaşenin yer almayıp TURMOB kaşesinin ve meslek mensubunun bilgilerinin yer alması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Danışmanlık Hizmet Alım İhalesinde isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi iş deneyimi belgesini hazırlayan idare tarafından danışmanlık hizmet alım ihale uygulama yönetmeliği ekindeki durumda hazırlanmaması durumunda söz konusu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında telafi edilerek ihaleye devam edilmelidir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Davacı şirketin kabul tarihi hatalı iş deneyim belgesini düzenleyen idareden almış olduğu belgeyi sunduğu ve hatalı düzenlenmesinde kusurunun bulunmadığı, bu konudaki eksikliğin belgeyi düzenleyen idarenin sorumluluğunda olması karşısında davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması doğru değildir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesindeki tereddütler giderilmeden istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesi üzerinde kabul tarihinin olmaması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesine sahip olan kişinin ihaleye teklif veren şirkete ortak olup olmadığının anlaşılamaması durumunda bu husus bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş bitirme belgesinin üzerinde iş bitirme belgesini onaylayan yetkili makamın isim, unvan ve kaşesinin olmadığı gerekçesiyle bilgi eksikliği kapsamında ilgili eksiklik sorulmadan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş ortaklığı beyannamesindeki ortaklık oranları bilgisinin ihalenin sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği niteliğinde olması sebebiyle, beyannamedeki oranlar bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş grubuna uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin istekliden istenilerek bu isteğin yerine getirilmemesi durumunda isteklinin geçici teminatının gelir olarak kaydedilmesi işlemi hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Aşırı düşük teklif açıklamalarına cevap verilmeyen giderlere ilişkin açıklamalar bilgi eksikliği kapsamında istenemez.

  Devamını Oku