1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesi üzerinde kabul tarihinin olmaması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesine sahip olan kişinin ihaleye teklif veren şirkete ortak olup olmadığının anlaşılamaması durumunda bu husus bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş bitirme belgesinin üzerinde iş bitirme belgesini onaylayan yetkili makamın isim, unvan ve kaşesinin olmadığı gerekçesiyle bilgi eksikliği kapsamında ilgili eksiklik sorulmadan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş ortaklığı beyannamesindeki ortaklık oranları bilgisinin ihalenin sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği niteliğinde olması sebebiyle, beyannamedeki oranlar bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş grubuna uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin istekliden istenilerek bu isteğin yerine getirilmemesi durumunda isteklinin geçici teminatının gelir olarak kaydedilmesi işlemi hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Aşırı düşük teklif açıklamalarına cevap verilmeyen giderlere ilişkin açıklamalar bilgi eksikliği kapsamında istenemez.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesini düzenleyen idarenin bilgileri yanlış olarak yazması durumunda sorumluluk isteklinin midir? Yoksa idarenin midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesindeki eksikliklerin belgeyi düzenleyen idareden kaynaklanması durumunda belgedeki tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak belgeyi düzenleyen idare ile yazışma yapılarak belgeye dair tereddütler giderilecektir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının hangi döneme ait olduğunun açık olarak gösterilmemesi hususu bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Analizlerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesindeki geçici kabul tarihi bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Banka referans mektubundaki bilgi eksikliği tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku