1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Yerli malı belgesinde ihalede teklif edilen cihazın marka-modeli farklılık arzetmesi durumunda bu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Şikayet başvurusu üzerine isteklilerle sözlü olarak görüşülüp bilgi ve belge tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  EKAP'ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesini sunmayan isteklinin bu eksikliği bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Banka referans mektubundaki imza eksikliği bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Banka referans mektubu üzerinde yer almayan tarih bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Banka referans mektubunun banka şubesi tarafından onaylanmış olması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  31. 08.2014 tarihinden sonra düzenlenen ancak üzerinde EKAP kayıt numarasının olmadığı iş deneyim belgesi bilgi eksikliği kapsamında düzeltilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Yemek Hizmeti İhalesinde örnek menüdeki bazı yemeklerde “salça” bazılarında “domates salçası” girdisine yer verilmesi, başvuru sahibince sunulan Ticaret Borsasının yayımladığı listede ilgili girdinin “salça” olarak belirlenmesi ve bu salçanın vasfına ilişkin bir belirleme bulunmaması karşısında ortaya çıkan belirsizlik bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Bilgi Eksikliği

  İhale dokümanı satış bedelinin eksik yatırıldığının tespit edilmesi halinde, söz konusu eksikliğin ihale süreci devam ederken tamamlatılacak belgeler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İstekli tarafından sözleşme eki faturaların sunulduğu, dolayısıyla bir belge eksikliği olmadığı, SMMM’ye ait ıslak imza eksikliğin isteklinin hatasından kaynaklanan bir durum değil, belgeyi düzenleyen kişiden kaynaklanan bir eksikliktir. Dolayısıyla faturalarda yer alan ıslak imza eksikliği Kanunun 37’nci maddesindeki hükümler doğrultusunda tamamlattırılmalıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Yapı inşaat alanına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, ayrıca bu hususu tevsik eden teklif ekinde herhangi bir belgeye de yer verilmediği, İdari Şartname’nin 35.1’inci maddesi uyarınca fiyat dışı unsura ilişkin olarak Teknik Değer Nitelik Puanının hesaplanmasında kullanılan tek veri olduğu dikkate alındığında, yapı inşaat alanının belgenin taşıması zorunlu asli unsuru olduğundan söz konusu eksiklik tamamlatılamaz.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İhale İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Banka Referans Mektubu Bilgi Eksikliği Kapsamında Düzeltilebilir mi?

  Devamını Oku