1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Mevzuatta idarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler için değerlendirme dışı bırakılma yanında öngörülen geçici teminatın gelir kaydedilmesi müeyyidesi bulunduğundan, idarece başvuru sahibi isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemi yerindedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Oda kayıt belgesinin ihalenin ilan tarihi olan 15.03.2016 tarihi veya ihale tarihi olan 18.04.2016 tarihlerinin içinde bulunduğu 2016 yılında alınmış olması gerekirken 2015 yılında düzenlenmiş olması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamaz.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Teklif dosyası kapsamında sunulmayan kataloglar esası etkilemeyen bilgi eksikliği olmayıp yeterlik kriteri olarak belirlenen belge eksikliğidir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İdarece verilen süre içinde eksikliği tamamlama amaçlı işlemlerin gerçekleştirilerek ilgili belgelerin teslim edilmiş olması nedeniyle, geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin geri alınması gerekir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Oda kayıt belgesinin Türkçe tercümesi ile Rusça orijinal belgesinde yer alan tarih ve numara konusundaki farklılığın bir maddi hata olması sebebiyle giderilebilecek nitelikte bir bilgi eksiliğidir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Oda sicil kayıt sureti belgesine ilişkin olarak belgenin taşıması zorunlu asli unsur niteliğinde olan imza ve mühür eksikliği bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamaz.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  TÜRMOB özel kaşesi bilgi eksikliği olarak tamamlattırılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyimine yönelik değerlendirme dışı bırakılması işleminin teyit ettirilerek sonuçlandırılması gereken bir işlem midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Mali yeterlilik için sunulan belgelerde SM, SMMM veya YMM’ait kaşenin yer almayıp TURMOB kaşesinin ve meslek mensubunun bilgilerinin yer alması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Danışmanlık Hizmet Alım İhalesinde isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi iş deneyimi belgesini hazırlayan idare tarafından danışmanlık hizmet alım ihale uygulama yönetmeliği ekindeki durumda hazırlanmaması durumunda söz konusu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında telafi edilerek ihaleye devam edilmelidir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Davacı şirketin kabul tarihi hatalı iş deneyim belgesini düzenleyen idareden almış olduğu belgeyi sunduğu ve hatalı düzenlenmesinde kusurunun bulunmadığı, bu konudaki eksikliğin belgeyi düzenleyen idarenin sorumluluğunda olması karşısında davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması doğru değildir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesindeki tereddütler giderilmeden istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku