1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesinin içeriğindeki benzer işlerin tespiti amacıyla istekliden hakedişlerin istenmesi sonucunda hakedişleri sunmayan isteklinin geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesinin içeriğindeki benzer işlerin tespiti amacıyla istekliden hakedişlerin istenmesi sonucunda hakedişleri sunmayan isteklinin geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Teklif mektubu üzerinde TC Kimlik Numarasının yanlış yazılması firmanın değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Anahtar Teknik Personele İlişkin Bilgiler Bilgi Eksikliği Kapsamında Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Özel sektöre gerçekleştirilen işleri tevsik amacıyla faturaların sunulmuş olması ancak sözleşmelerinin sunulmamış olması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Fotokopi belge sunan bir kişinin, söz konusu belgesi bilgi eksikliği kapsamında ele alınıp, tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Bilanço ve gelir tablosundaki oranların hatalı olması kaynaklı eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesi olarak sunulan faturaların yanında sunulmayan sözleşmeler sonradan tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  “İhaleye teklif sunacak istekliler; teklif dosyasında idareye verecekleri malzemelerin marka ve tiplerini belirten listeler ile varsa katalog ve fotoğraflarını sunacaklardır” düzenlemesine rağmen bu belgeyi sunmayan isteklinin bu belgeleri tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Turmob kaşesi tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İdari Şartnamede Sunulması Gerekli Belgeler Arasında Sayılmayan Ancak Teknik Şartnamede Sayılan Hususlar Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Sunulan Noter Onaylı Belgenin Yarısının Olması Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku