1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Bilanço ve gelir tablosundaki oranların hatalı olması kaynaklı eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesi olarak sunulan faturaların yanında sunulmayan sözleşmeler sonradan tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  “İhaleye teklif sunacak istekliler; teklif dosyasında idareye verecekleri malzemelerin marka ve tiplerini belirten listeler ile varsa katalog ve fotoğraflarını sunacaklardır” düzenlemesine rağmen bu belgeyi sunmayan isteklinin bu belgeleri tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Turmob kaşesi tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İdari Şartnamede Sunulması Gerekli Belgeler Arasında Sayılmayan Ancak Teknik Şartnamede Sayılan Hususlar Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Sunulan Noter Onaylı Belgenin Yarısının Olması Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Fiyat tekliflerinin dayanağı olan tutanakların, son geçici vergi dönemi olan 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemi ya da bir önceki vergi dönemi olan 2015 yılı Ekim, Kasım, Aralık dönemine ilişkin olarak düzenlenmemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir? Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Aşırı düşük açıklamasında satış tutarı tespit tutanağının birinci sayfasındaki tarih (12.08.2016) ile ikinci sayfasındaki (03.10.2016) tarihin farklı olması tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  5 yıllık ortaklık durumuna ilişkin belgenin sunulması gerektiği ihalede 1 yıllık belgeyi sunan isteklinin teklifi bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Geçici teminat mektubu ve Banka referans mektubunda istekli firmanın adının tam olarak yazılmaması (LTD, AŞ gibi hususların unutulması) durumunda nasıl hareket edilmelidir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Sözleşme ve eki belglerin ihaleye iş deneyim belgesi olarak sunulması durumunda bilgi eksikliği kapsamında hangi bilgiler tamamlatılabilir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesinin EKAP’a kayıtlı olmaması hususu bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku