1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfı üzerindeki bilgilerin komisyonu tereddüde düşürmeyecek şekilde net yazılmalıdır. İKN varsa sorun yoktur, ancak, İKN tereddüte düşürüyor ve diğer bilgilerde netlik yoksa ihale dışı bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  İhale doküman bedeli ihale saatinden sonra yatırılmış olsa bile eğer teklif zarfı ihale saatinden önce idareye sunulmuş ise teklifin kabul edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Diğer bilgiler doğru olmasına rağmen isteklinin teklif zarfının üst kapağında yanlış adres yazılan ancak ihale komisyonu önüne ulaşan teklif zarfı açılmadan istekliye iade edilmesi işlemi ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterli olmasına rağmen isteklinin teklif zarfı üzerinde zarfın yapıştırılan yerinin iş ortaklarının ikisi tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle açılmaksızın iade edilmesi durumunda ihalenin iptali gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının üzerinde idarenin adresi ve adının bulunduğu il ile ihale konusu işin adı, ihale tarihi ve ihale saati hatalı yazılmış olsa da, teklif zarfının ihale komisyonuna süresinde ulaştığı göz önüne alındığında teklifin değerlendirme dışı bırakılması ihalenin iptal etmesine sebebiyet vermektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Bir teklif zarfının Kanuna aykırı olarak değerlendirmeye alınmadığının sonradan anlaşılması durumunda teklif zarfı iade edilmemiş olsa dahi sonradan teklifin değerlendirmeye alınması suretiyle ilk oturumda yapılması gereken işlemlerin ihya edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  İhale işlem dosyasında istekliler tarafından sunulan teklif zarfının muhafaza edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  İhale komisyonu tarafından hatalı olarak açılmış olan zarf, idare her zaman işlemini geri alabileceğinden, yeniden değerlendirme yapılarak ihale dışı bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Açılması gerekli olan teklif zarfının hatalı olarak açılmaması halinde, sonradan açılma imkanı da bulunmadığından ihalenin iptali gerekir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının hangi işe ait olduğunun belli olmadığı, ayrıca teklif zarfı üzerinde yer alan ihale kayıt numarasının da farklı bir işe ait olması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Başka bir ihaleye ait bilgilerin yer aldığı teklif zarfının ihale komisyonuna ulaşmış olsa dahi değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının idareye verilmesine rağmen teklif zarfı komisyona ulaştırılmamışsa, işlem temel ilkelere aykırı olduğu için ihalenin iptali gerekir ve sorumlular hakkında soruştura açılması gerekir.

  Devamını Oku