1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif Zarfının Üzerinde İdarenin Adının Yazılmaması (Zarfın İhale Komisyonu Önüne Geldiği Düşünüldüğünde) Hukuka Aykırı Olarak Kabul Edilecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif Zarfı Hukuka Uygun Olmayan Birİ İstekli İçin İdare Tarafından Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  6 Sıra no’Lu teklifin verilme saatinin 10:00 olduğu bir ihalede 7,8,9, 10 numaralı teklif zarflarının saaf 09:59’da verilmiş olduğuna dair tutanak doğru bir tutanak mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif dosyası içerisinde ihale dokümanı alındığı/indirildiğine dair formun bulunmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif Zarflarının Açıldıktan Sonra Zarf Üzerinde Hata’nın Sonradan Farkedilmesi Durumunda İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfı Üzerinde Kaşe’nin Olup İmza’nın Olmaması Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının ağızının bir kısmının açık olması, ihale dışı bırakılmayı gerektirir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif Zarfı Üzerinde İhale Kayıt Numarasının Yazılmış Olması Yeterli Midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının Talep Edilmesi Durumunda Verilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif ekinde tüzel kişiliğin hissedarlarını gösterir pay defterinin yer alması gerekli midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının üzerinde idareye ait adresin yer almaması durumunda istekli hakkında nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Evde bakım hizmetleri yönetmeliği greğince ihalede ruhsatların teklif dosyasında istenilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku