1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının üzerinde idareye ait adresin yer almaması durumunda istekli hakkında nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Evde bakım hizmetleri yönetmeliği greğince ihalede ruhsatların teklif dosyasında istenilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  İdare iletişim bilgileri ile ihale adının yanlış yazılması durumunda istekli tarafından sunulan teklif zarfı 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının üzerinde idarenin adresi ve işin adı hatalı yazılmış olsa da, teklif zarfında teklif verilen ihaleye ait ihale kayıt numarası, ihale tarihi ve istekliye ait bilgilere yer verildiği, bu bilgilerin teklif verilen ihaleyi ve ihaleyi yapan idareyi tanımlamaya yeterli olduğu, ayrıca teklif zarfının ihale komisyonuna süresinde ulaştığı göz önüne alındığında, isteklinin teklifinin, teklif zarfında idarenin adresinin ve işin adının hatalı yazıldığı gerekçesi ile değerlendirmeye alınmaması mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  İhale saati 10.30’ olan işte teklif zarfı 10.29’da teslim edilebilir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfı üzerindeki imza ile vekaletname üzerindeki imzaların uyuşmaması durumunda idare istekliyi eleyebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfı üzerinde doğru ihale kayıt numarası ancak yanlış idare adının yer alması durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Değerlendirmeye alınması gereken teklif zarfı istekliye iade edilmiş olduğundan ihale iptal edilmelidir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek zarf değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek zarfın değerlendirmeye alınmaması doğru değildir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Zarfta İKN bulunması durumunda idarenin adının yanlış yazıldığı gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılmamalıdır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Üzerinde idarenin adresi ve ihale konusu işin adı yanlış olması ile birlikte ihale kayıt numarası bulunan teklif zarfının açılmadan istekliye iade edilmesi ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku