1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Hangi firmaların teklif zarflarının idareye teslim edildiği teklif zarfı alındı belgesinden anlaşılır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının üzerinde idarenin adresi ve adı hatalı yazılmış olsa dahi, zarfın üzerinde ihale kayıt numarasına yer verilmiş olması, ihale ile ilgili diğer bilgilerin yer alması ve zamanında ihale komisyonuna ulaşması sebepleriyle isteklinin değerlendirmeye alınmaması mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  İsteklinin ortak girişim olması durumunda teklif zarfının yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi yeterlidir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Kriminal inceleme yaptırılmadan ve istekli imzanın kendisine ait olduğu kabul ediyorsa, teklif zarfındaki ve teklif mektubundaki imza ile imza sirkülerindeki imzanın aynı olmadığı sonuç ve kararına varılamaz.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Başvuru sahibinin teklif zarfının yapıştırılan kısmına kaşe basmasına rağmen bu kısmın imzalanmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  İhale komisyonuna açık olarak sunulan teklif zarfı değerlendirme dışı bırakılır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının üzerinde "başvuru zarfı" yerine "teklif dosyası" yazması sebebiyle başvurunun uygun olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfının yapıştırılan yerine etiket yapıştırılmasında ve yapıştırılan yerin kaşelenerek imzalanmasında sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Teklif Zarfları

  Dava konusu uyuşmazlıkta anılan istekli tarafından sunulan teklif zarfının kapağının açılarak sonradan tekrar kapatıldığı açıktır. Bu durum ise diğer istekliler arasında zarfın sonradan öğrenilen bir bilgi nedeniyle açılarak teklifin değiştirildiği izlenimi verebilecektir ki bu durum Kamu İhale Kanununun "temel ilkeler" başlıklı 5. maddesinde yer alan "ihalede saydamlık ve güven" ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

  Devamını Oku