1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Yavru şirket kurma yoluyla gerçekleşen bölünmelerde, faaliyet alanının tamamı geçmese de bölünme ticaret siciline tescil ettirildiğinden, yani geçerli bir bölünme işlemi yapıldığından dolayı, bölünmeye konu iş deneyim belgesinin yeni firma tarafından kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket bölünmesine bölünen şirkete ait ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyimini gösteren belgelerin kullanılmasına ilişkin işlem tesis edilmesi

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Adi şirketlerin, iş ortaklıklarının tür değiştirmeleri halinde, iş ortaklığına ait iş deneyim belgesinin kullanılabilmesi için bir yıl geçmesi gerekir. İş deneyim belgesi sahibi ortağın en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olunması gerekir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  İhale devam ederken nevi - tür - değiştiren şirketin ihalelere devam etmesinde sakınca bulunmadığı ve tür değişikliğinden dolayı firmanın elenmemesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket bölünmelerinde yavru şirket ile bölünen şirketin aynı faaliyet alanında bulunması halinin sorun teşkil etmeyeceği ve her iki şirketin de aynı faaliyet alanında bölünen şirketten alınma iş deneyim belgesi ile ihalelere girebileceği.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Kısmi bölünmede bölünen yeni şirketin faaliyetler alanları kısmi bölünen şirkette iş deneyim belgesinin konusu olan faaliyet ise bu iş deneyim belgesi kısmi bölünme sonucu yeni ortaya çıkan şirket tarafından kullanılmaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket bölünmelerinde iş deneyim belgeleri, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete ancak faaliyet konusunun tamamen devri halinde geçebilecektir.

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Kısmi bölünme sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında görüş.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Ticari işletme niteliğinde olan iş Ortaklığının ticaret şirketine dönüşmesi sonucunda iş ortaklığına ait bilanço ve ciro değerlerin A limited şirketi tarafından kullanılması mümkün görünmemektedir. Yeni limited şirket ticari işletme mahiyetindeki iş ortaklığının devamı değildir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  İş deneyim belgelerine ilişkin olarak bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceği belirtilerek ana faaliyet konusunun tamamen devri halinde devredilen faaliyete ilişkin olarak edinilen iş deneyim belgelerinin devralan şirket tarafından kullanılabilecektir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Bölünen şirkete ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından kullanılabilmesi kısmi bölünmelerde ancak bölünen şirketle bölünme sonrası ortaya çıkan şirketlerin faaliyet alanlarının ayrılması durumunda uygulanabilecektir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Gerçek kişinin hisselerini devrettiği başka bir şirket ile yeni şirketinin ihaleye iki ayrı firma şeklinde girmesinde hukuken bir problem gözükmemektedir.

  Devamını Oku