1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Devralma yoluyla birleşen şirkette iş deneyim belgesi e devralan şirkete geçecek midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Yetkili yönetim kurulu başkanı tarafından verilen süresiz vekaletin, yönetim kurulu başkanının yetki süresinin bitmesi sona erecek midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Adi ortaklık adına düzenlenen iş deneyim belgesinin limited şirket tarafından kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Kısmi bölünme yaşayan şirkete ait iş deneyim belgesi yavru şirket tarafından kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Limted şirkette ortaklar kurulunun almış olduğu ancak ticaret sicil gazetesinde yayımlanma dan yasaklan ortağın durumu şirketi de etkileyecek midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Ticari işletmeden ticari şirkete dönüşen tüzel kişi önceki tüzel kişiliğin devamı mıdır

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Limited şirkete dönüşen şahıs şirketi eski şirketin iş deneyim belgesini kullanabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Derneğin iktisadi işletme olarak limited şirket kurup kuramayacağı

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Adi ortaklığın tüm aktif ve pasifiyle yeni kurulacak sermaye şirketine devredilmesinin gelir vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu.

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Devam etmekte olan hizmet işi ile ilgili olarak nev'i değişikliği sonrasında 31.07.2015 tarihinde düzenlenen hak ediş faturasının söz konusu limited şirket adına düzenlendiği ifade edilerek, gelir vergisi kesintilerine ilişkin olarak daha önce adi ortaklık adına düzenlenen muhtasar beyannamelerin, nev'i değişikliği sonrasında limited şirket adına mı, adi ortaklık adına mı düzenleneceği hususu

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Devam eden ihale sürecinde tamamlanan birleşme işlemlerinin devralan şirket açısından değerlendirilmesi hususu ile birleşme işlemlerinin devam eden sözleşmelere etkisi

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  İş deneyim belgeleri değerlendirilirken; şirket birleşmelerinde önceki şirkette geçen ortaklık süresinin de ihaleye teklif sunan şirkette geçen süre olarak kabul edilmesi mümkün müdür? En az 5 yıldır ortak olma koşulu aranırken, şirket birleşmelerinde önceki şirkette geçen süreler de dikkate alınır mı?

  Devamını Oku