1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  İş deneyim belgeleri değerlendirilirken; şirket birleşmelerinde önceki şirkette geçen ortaklık süresinin de ihaleye teklif sunan şirkette geçen süre olarak kabul edilmesi mümkün müdür? En az 5 yıldır ortak olma koşulu aranırken, şirket birleşmelerinde önceki şirkette geçen süreler de dikkate alınır mı?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Yapım ihalesine gerçek kişi olarak katılan ve sözleşme devam ederken anonim şirket olan bir işten dolayı düzenlenecek iş deneyim belgesinin kimin adına düzenlenmesi gerekir? İş deneyim belgesinin tür değiştiren yeni şirket adına düzenlenmesi halinde, bu belge ile ihalelere katılmak mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket birleşmeleri ve işletme devir ve birleşmelerinde, tasfiyesiz sona eren şirket ya da şirketler ile devrolunan işletmelere ait bilanço, ciro, iş deneyim belgeleri ile anahtar teknik personelin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçip geçmeyeceği hususu ile tasfiyesiz sona eren şirketler ile bu şirketlerin pay sahiplerinin ve işletme sahiplerinin yasaklılık durumunun devralan ya da yeni kurulan şirkete etkisi

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket bölünmeleri ile bölünen şirketlerden iş deneyim belgeleri, ciro değerleri, bilançoları, haklarındaki yasaklama kararları ile bu şirketlerce verilmiş olan teklifler ve imzalanan kamu ihale sözleşmelerine etkisine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun hangi kararı doğrultusunda hareket edilmelidir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  2014 yılında ticaret siciline kayıt ile kurulan şirket iş ortaklığında %95 hisse ile ortak olan şirket adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile işletmenin 2013 yılı bilanço ve ciro değerlerini 2014 yılındaki ihalede kullanabilir mi

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirketin acze düşürülmesi sebebiyle alacağını alamayan alacaklıların dolaylı zarar kapsamında şirket yönetici – ortaklarını dava etmesi mümkün olmakla birlikte, zarar sebebiyle hak kazanılan tazminatın şirkete verilmesi gerekmekte olup, kendilerine verilmesi talebi doğru değildir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Adi ortaklıkların (şirketlerin) taraf ehliyeti olmadığından, davaların bütün ortaklar tarafından birlikte açılması gerekir. Bu durum temyiz başvurusu için de bu şekildedir. Adi ortaklığa karşı açılacak davalarda ise, dava konusu paradan başka şey ise bütün ortaklara, konusu para ise ortaklardan birine, bazılarına ya da tümüne karşı dava açılabilecektir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  2014 yılında ticaret siciline kayıt ile kurulan şirket 2013 yılında ortaklığı sözleşmesi ile kurulan ticari işletmenin devamı niteliğinde olmayıp anılan ticari işletmeye %95 hisse ile ortak olan şirket adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile işletmenin 2013 yılı bilanço ve ciro değerlerini 2014 yılındaki ihalede kullanamaz.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Kısmi bölünme neticesinde her iki şirketinde faaliyetine devam ettiği, faaliyet konularına ilişkin bir bölünmenin de söz konusu olmadığı durumda iş deneyim belgesi kullanılamaz.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin sadece bölünen şirket tarafından kullanılabilecektir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Ticari işletmelerin, iş ortaklıklarının tür değiştirmeleri halinde yeni şirketin önceki şirketin bilanço, ciro ve iş deneyim belgelerini kullanabilmesi olanaklı gözükmemektedir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Ticari işletmelerin, iş ortaklıklarının tür değiştirmeleri halinde, bu şirketlerin sahip olduğu iş deneyim belgelerinin yeni şirket tarafından kullanılabilmesi için en az 1 yılın geçmesi gerekmekte olup, hemen kullanılması mümkün değildir.

  Devamını Oku