1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Kısmi bölünmede bölünen yeni şirketin faaliyetler alanları kısmi bölünen şirkette iş deneyim belgesinin konusu olan faaliyet ise bu iş deneyim belgesi kısmi bölünme sonucu yeni ortaya çıkan şirket tarafından kullanılmaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket bölünmelerinde iş deneyim belgeleri, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete ancak faaliyet konusunun tamamen devri halinde geçebilecektir.

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Kısmi bölünme sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında görüş.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Ticari işletme niteliğinde olan iş Ortaklığının ticaret şirketine dönüşmesi sonucunda iş ortaklığına ait bilanço ve ciro değerlerin A limited şirketi tarafından kullanılması mümkün görünmemektedir. Yeni limited şirket ticari işletme mahiyetindeki iş ortaklığının devamı değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  İş deneyim belgelerine ilişkin olarak bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceği belirtilerek ana faaliyet konusunun tamamen devri halinde devredilen faaliyete ilişkin olarak edinilen iş deneyim belgelerinin devralan şirket tarafından kullanılabilecektir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Bölünen şirkete ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından kullanılabilmesi kısmi bölünmelerde ancak bölünen şirketle bölünme sonrası ortaya çıkan şirketlerin faaliyet alanlarının ayrılması durumunda uygulanabilecektir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Gerçek kişinin hisselerini devrettiği başka bir şirket ile yeni şirketinin ihaleye iki ayrı firma şeklinde girmesinde hukuken bir problem gözükmemektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket bölünmelerinde faaliyet alanlarının devredilmesi halinde, bu faaliyet alanlarına yönelik iş deneyim belgeleri de faaliyet alanlarının devredildiği şirkete geçer ve bu sebeple bu firmanın iş deneyim belgesi açısından ihaleye alınmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Tür değiştirmelerde kişi tekliği ile hukuki ve ekonomik ayniyet ilkelerine dayanan ( şekil değiştirici nev`i değiştirme ) sistem kabul edilmektedir. Şahıs şirketleri sermaye şirketlerine dönüşebilir. Şirketlerin tür değiştirmelerine yönelik detaylı bir karar olup, dönüşüm neticesinde ortaya çıkan eksiklikler de ortadan kaldırıldığından sorun yoktur.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirketlerin tür değiştirmeleri belirtilen sınırlarla yapılır. Şahıs şirketi olan kooperatiflerin sermaye şirketlerine dönüşmesi mümkün değildir. Ticaret Kanunu amaçsal yorumlanır ve hakların korunması üzerine olaylara bakılması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirketlerin tür değiştirmesi hali, şirketin hak ve borçlarında bir değişiklik husule getirmez; alacaklı ve borçlu olarak yine aynı tüzel kişilik ortada kalır, hak ve borçların hamili değişmiş olmadığı için, esasen şirket mamelekinin devri veya nakli yahut intikali de söz konusu değildir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şirket birleşmelerinde külli halefiyet gereği tüm borçlar devralana geçer. Bu sebeple mali müşavirlik hizmet bedelinin birleşme sonrası döneme ilişkin tazminatının da hesaplanması gerekirken, birleşme öncesi döneme yönelik yapılan hesaplama eksiktir.

  Devamını Oku