1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Mühendislerin iş denetleme belgelerine hak kazandıkları dönem içerisinde yüklenici firma dışında farklı işyerlerinde sigorta kayıtlarının bulunması problem teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş deneyim belgesine sahip şahsın kamu ile ilişiğinin kesildiği 17.01.2012 tarihini izleyen 1 yıllık süre içerisinde gerçekleştirilecek ihalelerde kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  04.04.2012 tarihinde kamu görevinden ayrılan personelin sahip olduğu iş denetleme belgesi yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olduğu şirket tarafından, ilan tarihi 24.10.2012 ihaleye katılımda kullanabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Devlet memurluğundan emekli olan personele ait iş denetleme belgesi personelin ortağı olduğu şirket tarafından ne zamandan itibaren kullanılmaya başlanabilir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme belgelerindeki ilgilinin hissesine düşen belge tutarı nasıl tespit edilir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme ve yönetme belgeleri hangi durumlarda düzenlenir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Üç şantiye şefinin çalıştığı işte iş denetleme belgesi ayrı ayrı tüm iş için verilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  1/1/2005 tarihinden önce ita amiri olarak ataması yapılan teknik işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcıları ile Müsteşarların yürüttükleri işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranındaki gerçekleşmenin 1/1/2005 tarihinden sonra meydan gelmesi durumunda iş yönetme belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Hizmet alımı olarak ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan lavvarda kömür yıkama ve tesis rehabilitasyonu işinin, mühendis tarafından takibi ve denetimi gereken teknik özellikli bir iş olmakla birlikte, “yapımla ilgili hizmet işi” olararak kabul edilerek iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme, iş yönetme belgelerinde birden fazla kişi olması halinde hesaplamanın nasıl olacağı, fiilen denetim veya yönetim faaliyetinde bulunulun iş kısımlarının hakedişleri üzerinden mi belirlemenin yapılacağı hk.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  15 yılın değerlendirilmesinde İş denetleme belgesinde denetim yapılan imalatın yapıldığı yıl mı yoksa imalata ilişkin işin geçici kabulünün yapıldığı yıl mı esas alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması halinde hangi şartın sağlanması ile bu belge iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir?

  Devamını Oku