1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme ve iş yönetme belgeleri bir belgede düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme belgesi alabilmesi için işin mahallinde, sözleşme bedelinin % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefi olarak çalışmış olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevinde bulunanların iş denetleme belgelerinin lisans eğitimi aldıkları kendi meslek alanları kısmına ilişkin mi hesaplanması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme belgesi sahibinin, bu iş denetleme belgesini söz konusu tüzel kişilikte kullanabilmesi için tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair bir belgelendirme yapması gerekli midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Tüzel kişiliğin iş deneyim belgesine sahip ortağının ihale süreci devam ederken iflası durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Tüzel kişiliğin iş deneyim belgesine sahip ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Mühendis İçin İş Yönetme Belgesi Yerine Sehven İş Denetleme Belgesi Düzenlenmesi Durumunda Hangi Orana Göre Hareket Edilecektir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Kontrol Amirine İş Yönetme Mi Yoksa İş Denetleme Belgesi Mi Düzenlenebilir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme belgesi sadece hak edişe imza atan personele mi verilir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Hak edişe imza atmayan ancak idare tarafından denetim görevi ile görevlendirilen personele iş denetleme belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme belgesi verilebilmesi için işin denetiminde görevlendirilen personele resmi olarak denetim görevinin tevdi edilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme belgesi düzenlenen kişinin görev unvanının şantiye şefi olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

  Devamını Oku