1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Üç şantiye şefinin çalıştığı işte iş denetleme belgesi ayrı ayrı tüm iş için verilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  1/1/2005 tarihinden önce ita amiri olarak ataması yapılan teknik işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcıları ile Müsteşarların yürüttükleri işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranındaki gerçekleşmenin 1/1/2005 tarihinden sonra meydan gelmesi durumunda iş yönetme belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Hizmet alımı olarak ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan lavvarda kömür yıkama ve tesis rehabilitasyonu işinin, mühendis tarafından takibi ve denetimi gereken teknik özellikli bir iş olmakla birlikte, “yapımla ilgili hizmet işi” olararak kabul edilerek iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş denetleme, iş yönetme belgelerinde birden fazla kişi olması halinde hesaplamanın nasıl olacağı, fiilen denetim veya yönetim faaliyetinde bulunulun iş kısımlarının hakedişleri üzerinden mi belirlemenin yapılacağı hk.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  15 yılın değerlendirilmesinde İş denetleme belgesinde denetim yapılan imalatın yapıldığı yıl mı yoksa imalata ilişkin işin geçici kabulünün yapıldığı yıl mı esas alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması halinde hangi şartın sağlanması ile bu belge iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş yönetme belgesi yerine iş denetleme belgesi düzenlenmesi hususu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Kamu görevlisinin kontrol amiri olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak iş yönetme belgesi, kontrol şefi olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak ise iş denetleme belgesinin ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Kamu çalışanlarının edindikleri iş deneyim belgelerinin bu kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler tarafından kullanılabilmesi için nelere dikkat edilmelidir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Belge sahibinin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarihten önce denetim faaliyetinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarihin, toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında denetim görevinden ayrılması halinde ise görevden ayrıldığı tarihin esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Yapım işi sürecinde proje mühendisi olarak görev yapan kişiye iş denetleme belgesi değil iş yönetme belgesi verildiği gerekçesiyle isteklinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı olup söz konusu hata belgeyi veren idareden kaynaklanmakta olup isteklinin değerlendirmesi yanlış iş deneyim belgesi düzelttirilerek gerçekleştirilmelidir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Şantiyede işin denetiminin başında “kontrol başmühendisi” sıfatıyla görev yapan kişinin denetim görevinde bulunduğu, söz konusu görev unvanının kontrol şefliğine tekabül etmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku