1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş yönetme belgesi yerine iş denetleme belgesi düzenlenmesi hususu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Kamu görevlisinin kontrol amiri olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak iş yönetme belgesi, kontrol şefi olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak ise iş denetleme belgesinin ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Kamu çalışanlarının edindikleri iş deneyim belgelerinin bu kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler tarafından kullanılabilmesi için nelere dikkat edilmelidir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Belge sahibinin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarihten önce denetim faaliyetinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarihin, toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında denetim görevinden ayrılması halinde ise görevden ayrıldığı tarihin esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Yapım işi sürecinde proje mühendisi olarak görev yapan kişiye iş denetleme belgesi değil iş yönetme belgesi verildiği gerekçesiyle isteklinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı olup söz konusu hata belgeyi veren idareden kaynaklanmakta olup isteklinin değerlendirmesi yanlış iş deneyim belgesi düzelttirilerek gerçekleştirilmelidir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Şantiyede işin denetiminin başında “kontrol başmühendisi” sıfatıyla görev yapan kişinin denetim görevinde bulunduğu, söz konusu görev unvanının kontrol şefliğine tekabül etmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerde bu belgelerin kullanılabilmesi için bu kişilerin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları gerektiği hüküm altına alınmış ancak, en az bir yıl olan kesintisiz ortaklık süresinin, kamu çalışanlarının kamu ile ilişiğinin kesildiği tarihten sonra mı veya bu kişilerin tüzel kişiliğe ortak oldukları tarihte mi başlayacağı yönünde bir düzenleme mevcut değildir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Geçici kabulü yapılmamış olan 20.09.2008 tarihli ve 387-2474 sayılı İş Deneyim (İş Denetleme) Belgesinin geçerli bir belge olarak kabulü mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İhale üzerinde kalan şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu denetleme faaliyetinin toplam sözleşme bedelinin % 41,11'ne denk geldiği görüldüğünden, anılan iş deneyim belgesinin Kanun'da öngörülen koşulları karşılamakta mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İhaleyi yapan idarenin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı olduğu, adı geçen şahsın anılan idarede görev yapmadığı gibi söz konusu idare ile bağlantılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı birimlerinde de görev almadığı, bu nedenle bahsedilen şahısla ilgili olarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı tarafından 12.12.2013 tarihinde yapılan 'Tuzluca (Ünlendi) Barajı inşaatı

  Devamını Oku