1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Süre uzatım kararının alındığı tarihten sonra düzenlenen hakedişten gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiğinden fatura süre uzatım kararından önce kesilmiş olsa bile, hakediş süre uzatım kararından sonra ödenmiş ve ödeme tarihinde işin sari hale geldiği açık olduğundan tevkifatın yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İşin müteahhidine ait vergi borcu yoktur yazısından söz konusu iş dolayısıyla elde edilen kar veya zarara ait beyannamenin verilip vergisinin ödendiği anlaşılmadığından tazmin hükmünün tasdiki gerekir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yükleniciye ait kurumlar vergisi beyannamesi yüklenicinin söz konusu iş nedeniyle elde ettiği karı beyan ettiğini tevsik etmediğinden, yapım işinde gelir vergisi tevkifatına yönelik tazmin hükmünün tasdiki gerekir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yapım işlerinde, geçici kabul onay tarihinden sonra düzenlenen hakedişten gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekli midir ?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Kira sözleşmesinde kira tutarı net olarak belirlenmişse gelir vergisi tevkifatı ne olacaktır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yapım işlerinde gelir vergisi tevkifatı yapılmamasına karşın, yüklenici söz konusu hakedişlerden elde ettiği gelirleri yıllık vergi beyannamesine dahil etmişse kamu zararı ortadan kalkacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yapım işlerinde tevkifat ne zaman başlamaktadır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yapım işlerinde tevkifat hangi tarihte yapılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Süre uzatımı kararı alındıktan sonra yıllara sari olan yapım işlerinde tevkifat ne zaman yapılması gerekmedir?

  Devamını Oku