1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Süre uzatımı verilmek suretiyle yıllara sari hale gelen yapım işlerinde, işin geçici kabulünün aynı yılda yapılması halinde iş yıllara sari olarak kabul edilip gelir vergisi tevkifatı kesilmesi gerekir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Süre uzatım kararı verilerek yıllara sari hale gelen yapım işlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Belediyeler tarafından alınan konserlerde görev alan müzisyenlere yapılan ödemeler gelir vergisine tabi midir?

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  ... inşaatının yapımını gerçekleştirmek amacıyla kurulduğu, işin mahiyetinin yıllara sari inşaat ve onarım işi olduğu, sözleşme gereği hak ediş ödemelerinin döviz cinsinden yapıldığı ve faturaların da dövizli olarak düzenlendiği, adı geçen Müdürlüğün ise yönetmelikleri uyarınca kayıtlarının döviz satış kuru üzerinden yaptıklarını belirtilerek, döviz alış ve döviz satış kurlarından hangisinin dikkate alınarak fatura düzenleneceği, söz konusu iş ile ilgili hak ediş fatura tarihi ile hak ediş ödeme tarihi arasındaki kur farklılığı nedeniyle meydana gelecek müspet veya menfi farklar için fatura düzenleyip düzenlemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Kamu kurumuna yapılacak ayni ve nakdi bağışın gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İhale sürecinin uzaması nedeniyle işin yıllara sari nitelik kazanması halinde gelir vergisi tevkifatı yapılacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İşe iade tazminatının vergilendirilmesi

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Döner Sermayeden yapılan ek ödemelerin vergilendirilmesi hk.

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sosyal denge tazminatının gelir vergisi tevkifatı hk.

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Parça parça teslim edilen kapı imalatı ve montajı işinin yıllara sari olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Büro mobilya malzemelerinin üretimi, müşterilere teslimi ve montaj işlemlerinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisinin yapılıp yapılmayacağı.

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin, bitim tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

  Devamını Oku