1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sosyal denge tazminat ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir mi? Belirlenen tutarlar net olarak mı, brüt olarak mı uygulanmalıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Harcama pusulası ile yapılan ödemelerde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir mi? Yapılacak olan tevkifat oranı ne kadardır?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Süre uzatımı verilmek suretiyle yıllara sari hale gelen yapım işlerinde, işin geçici kabulünün aynı yılda yapılması halinde iş yıllara sari olarak kabul edilip gelir vergisi tevkifatı kesilmesi gerekir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Süre uzatım kararı verilerek yıllara sari hale gelen yapım işlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Belediyeler tarafından alınan konserlerde görev alan müzisyenlere yapılan ödemeler gelir vergisine tabi midir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İhale sürecinin uzaması nedeniyle işin yıllara sari nitelik kazanması halinde gelir vergisi tevkifatı yapılacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sinyalize kavşaklar ile tüm sinyalize ve flaşörlü kavşakların, trafik işaret ve yön levhalarının yıkanması, periyodik bakım, onarım ve tadilat işlerinin, küçük onarım kapsamında sayılarak hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesinde ve bu kapsamda yapılan ödemelerin gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmamasında mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yapım işi için verilen avanstan gelir vergisi tevkifatı yapılmalı mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından serbest meslek işleri dolayısıyla sanatçılara yapılan ödemelerden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaması kamu zarari doğurur mu?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten sonra kesin kabul tarihine kadar yapılan işlerle ilgili ödenecek istihkak bedelleri için gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekli midir ?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Gelir vergisi tevkifatı yapılması hususunda işin bitim tarihi olarak geçici kabulü itibar tarihi mi yoksa geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarih mi esas alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten sonra kesin (kati) kabul tarihine kadar yapılan işlerle ilgili ödenecek istihkak bedelleri, ilgili yılın hasılatı olarak beyan edileceğinden, sözkonusu ödemelerden tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku