1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten sonra kesin (kati) kabul tarihine kadar yapılan işlerle ilgili ödenecek istihkak bedelleri, ilgili yılın hasılatı olarak beyan edileceğinden, sözkonusu ödemelerden tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Süre uzatım kararı ile yıllara sari hale gelen işlerde hangi durumda gelir vergisi tevkifatı yapılmaz?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Araç kiralama hizmeti alımı işlerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmalı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yapım işlerinde yer tesliminin zamanında yapılmamasından kaynaklı olarak, yer tesliminin yapıldığı tarih ile işin bitirildiği tarihin aynı yıla denk gelmesi halinde gelir vergisi tevkifatı kesilmesine gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yüklenicinin vergi dairesine herhangi bir borcu bulunmadığına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesince düzenlenmiş evrak söz konusu işe ilişkin gelir vergisi tevkifatının yapıldığını gösterir mi ?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten sonra kesin kabul tarihine kadar yapılan işlerle ilgili ödenecek istihkak bedelleri ilgili yılın hasılatı olarak beyan edileceğinden, söz konusu ödemelerden tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sözleşmede yer alması halinde gelir vergisi tevkifatı idarece üstlenilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İşyeri teslimi yapılmış olmakla birlikte idareden kaynaklı sebeplerle işe başlanamayan ve sonraki tarihli fiili işe başlama tutanağı düzenlenen durumda, fiili işe başlama tutanağına göre işin başlangıç ve bitim tarihleri aynı takvim yılı içerisinde ise gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Süre uzatımının kesinleştiği tarihinden önce ödenen hakedişlerden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Başlangıç tarihinden itibaren yıllara sari olduğu bilinen bir inşaat veya onarım işinde muhakkak gelir vergisi tevkifatı yapılmalı mıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Aynı yıl içinde ilk hakedişin düzenlendiği ve işin tamamlandığı durumlarda, yüklenicinin elde ettiği gelirin tamamını o yıl beyannamesinde göstermesi gerekli midir?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Gelir vergisi tevkifatının hesabında işe başlama tarihi olarak işyeri teslim tarihinin, işin bitim tarihi olarak ise geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihin esas alınması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku