1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yıllara sari inşaat işi kapsamında alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılan işler karşılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yıllara sari inşaat işinde geçici kabul tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Tünel kalıp alımlarının GVK'nun 42. maddesinde yazılı işler niteliğinde olup olmadığı

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sözleşmenin işyeri teslim tarihinden önce yapılması halinde işin başlangıç tarihi ve söz konusu işin yıllara sari olup olmadığı

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Belediyeden kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi uygulamasının gelir ve kurumlar vergisi karşısındaki durumu hk.

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Engelli İndiriminin hangi tarihten itibaren uygulanması gerektiği hk.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sinyalize kavşaklar ile tüm sinyalize ve flaşörlü kavşakların, trafik işaret ve yön levhalarının yıkanması, periyodik bakım, onarım ve tadilat işlerinin, küçük onarım kapsamında sayılarak hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesinde ve bu kapsamda yapılan ödemelerin gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmamasında mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yapım işi için verilen avanstan gelir vergisi tevkifatı yapılmalı mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından serbest meslek işleri dolayısıyla sanatçılara yapılan ödemelerden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaması kamu zarari doğurur mu?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten sonra kesin kabul tarihine kadar yapılan işlerle ilgili ödenecek istihkak bedelleri için gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekli midir ?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Gelir vergisi tevkifatı yapılması hususunda işin bitim tarihi olarak geçici kabulü itibar tarihi mi yoksa geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarih mi esas alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku