1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İsteklinin teklifinin sadece yaklaşık maliyete oranı üzerinden yapılacak bir değerlendirme ile değerlendirme dışı bırakılması doğru değildir.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin belgelerin ihale süreci tamamlanmasından sonra 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi edinme başvurusuna konu edilmesi.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İdarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri kabul edip etmeyeceği hususunda takdir yetkisi olup, yaklaşık maliyetin üzerinde kalan teklifi kabul etmemesi ve geçerli teklif kalmadığı için ihalenin iptal edilmesi işlemleri mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Hizmet alım ihalesi kapsamında tedarik edilecek iş makinası gideri için %25 kar ve genel giderler hesaplanması ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir ihalede isteklinin teklifinin kar hariç yaklaşık maliyetin çok az üstünde olması yaklaşık maliyetin gizliliğini ihlal edilmiş olduğunu gösterdiğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin olduğundan yüksek olduğu tespit ve değerlendirmesine ihale komisyonunca ulaşıldığı anılan durumda, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemlerinden kamu idarelerine ait olanlarının ÜFE endeksi ile güncellenmesiyle bulunan tutara göre yaklaşık maliyetin dikkate alınması mevcut ihale şartları açısından mevzuata aykırılık taşımamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyet hesabında idarenin genelge ile belirlenmiş ve kamuoyuna açıklanmış olan fiyatları kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklif ihale komisyonunca teklif edilen malın yüksek teknolojili sanayi ürünleri kapsamında yer alması nedeni ile kullanılan teknoloji ve kapasite verilerinin değerlendirilmesi sonucu kamu yararı olduğu gerekçesiyle geçerli teklif sayılabilir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İhale komisyonunun yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri doğrudan değerlendirme dışı bırakma yetkisi bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyet hesaplamalarında kurumun kendi iç mevzuatına uygun hesaplama yapmaması, ihale mevzuatı düzenlemelerine uygun olduğu müddetçe, ihale mevzuatına aykırı değildir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde yaklaşık maliyetin ihale ilanının yapıldığı tarihte değil; ihale tarihi itibarıyla hesaplanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiğine ilişkin şikâyet başvurusunun ardından idarece gerekli güncellemenin yapılarak ancak bu sefer ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek ihalenin iptali mevzuata uygundur.

  Devamını Oku