1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İhale Gününde Açıklanan Yaklaşık Maliyet İle İhale Kararında Gelen Yaklaşık Maliyet Birbirinden Farklı Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yapım İşi İhalelerinde Yaklaşık Maliyet Güncelliğini Yitirmesi Durumunda Tüik TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına göre Güncellenmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyet Hesabında Sarf Malzemeler ve Temizlik Malzemelerinin Dahil Edilmemesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyete esas birim fiyatların virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklifler Olması İhalenin İptal Edilmesi İçin Yeterli Bir Sebep Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyetin Euro Üzerinden Alınması Durumunda Güncelleme Yapılması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin 650.000,00 TL + KDV üstünde teklifin kabul edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyet Hesabında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rayiçleri Kullanılması Durumunda %25 Yüklenici Karı Ayrıca Hesaplanacak Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınarak mı ihale sonuçlandırılacaktır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyet oluşturulurken hem piyasadan teklif alarak hemde kamu kurumlarının fiyatlarından birlikte yararlanmak suretiyle hesaplama yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif sahibine hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın ihalenin verilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyet yüklenici karı dahil midir? Yoksa hariç olarak mı hesaplanır?

  Devamını Oku