1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Hesabında Kar Oranı %20’nin Üzerinde Belirlenemez.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyet ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş fiyatlar/ücretler kullanılarak tespit edilebilir.Yaklaşık Maliyet, idare, hesap

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İdare Yaklaşık Maliyet Üzerinde Teklif Veren Firmaların Tekliflerini Uygun Bulmadığına İlişkin Karar Alma Yetkisine Haizdir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Hizmet Alım İhalelerinde yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranına ilişkin ayrıca bir belirlemenin yapılmaması durumunda yaklaşık maliyetin %20 oranında kâr içerdiği kabulüyle hareket edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Birim fiyat teklif cetvelinde 43 adet sürücülü panelvanın 420 gün, 3 adet sürücüsüz panelvanın 611 gün çalıştırılacağı belirtilmesine rağmen, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde 43 adet sürücülü panelvanın 611 gün, 3 adet sürücüsüz panelvanın ise 420 gün çalıştırılacağı belirtilmiş ise yaklaşık maliyet yanlış hesaplandığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin tespiti için ilgili alanda faaliyette bulunan firmalara gönderilen teklif isteme yazıları ekinde malzemelerin teknik özelliklerini gösteren teknik şartname hükümlerinin belirtilmediği görüldüğünden ihalenin iptal edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyetin Teklif Zarfları Açıldıktan Sonra Açıklanması Esasa Etkili Bir Aykırılık Değildir.

  Devamını Oku