1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyet tutarının ihale tarihinden sonra gecikmeli olarak açıklanması esasa etkili bir eksiklik değildir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Herhangi bir isteklinin teklif fiyatının yaklaşık maliyete yakın olması, tek başına yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edildiğini gösteremeyecektir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin üstündeki teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak seçilmesi kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edecektir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İdari şartname ile yaklaşık maliyet hesabının uyumlu olması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin tespiti için üç firmadan teklif alınmış ve firmalar tarafından bildirilen birim fiyatlar da idarece düzenlenen yaklaşık maliyet hesap tutanağına işlenmiştir. Ancak idarece, yaklaşık maliyete esas birim fiyat olarak herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin en düşük birim fiyatı teklif veren firmanın birim fiyatları baz alınarak ihale konusu işin yaklaşık maliyeti tespit edilmesi mevzuata uygun olmayacaktır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İdarece, yalnızca bir firmadan fiyat alınmak suretiyle yaklaşık maliyetin belirlenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin hesap cetvelinde gösterildiği ancak; ihale onay belgesinde yaklaşık maliyete yer verilmemesi ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmekle birlikte ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması üzerinde etkisi yoktur.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Teklif, yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte, kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin yapılan çalışmaların ve yazışmaların isteklilere verilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilip Kabul Edilmeyeceği Noktasında Belli Koşullar Dahilinde İdarelerin Takdir Yetkisi Bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Karsız Yaklaşık Maliyetin Tespitinde Kar Dahil Toplam Yaklaşık Maliyet Tutarının 1,20 rakamına bölünmesi gerekirken, idarece toplam yaklaşık maliyetin %20’si hesaplanıp toplam yaklaşık maliyetten düşülerek karsız yaklaşık maliyetin tespiti işlemi hatalıdır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İdareler Yaklaşık Maliyet Hesabının Kullanmasında Kullanacağı Yöntemlerle İlgili Takdir Hakkını Daha Önce Kendisi veya Daha Önce Diğer İdareler Tarafından Gerçekleştirilen “Aynı veya Benzer” İşlerdeki Birim Fiyatları Değerlendirerek Kullanabilir.

  Devamını Oku