1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklife ihale bırakılabilir mi

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyete ilişkin şikayet başvuru süresi ne zaman başlamaktadır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede teklif bedelinin sınır değere çok yakın olması yaklaşık maliyetin gizliliği iptal edildiğine karine teşkil edip ihale iptal sebebi olabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyet fiyatlarının kamu zararı tespitinde bağlayıcılığı var mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Temizlik hizmet ihalesinde kullanılacak çöp poşeti, eldiven ve temizlik malzemeleri için ekstra bir satır mı açılmalıdır yoksa bu giderler yüzde 4'lük sözleşme ve genel giderler içerisinde mi değerlendirilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İhale hazırlık işlemlerinin temelini oluşturan asgari işçilik maliyeti hesaplamaları, dolayısıyla yaklaşık maliyet hesabı mevzuata aykırı olarak gerçekleştirildiğinden ihalenin iptal edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  İdarelerin yaklaşık maliyet tespitinde takdir yetkisi bulunmakta olup, Milli Eğitim Bakanlığı fiyat tarifesinin / ücret tutarının yerine daha düşük bir fiyat kullanılmasında sorun bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Yaklaşık Maliyet

  Yüklenicinin ihale evraklarının hazırlanmasında, yaklaşık maliyetin tespitinde ve fiyatın fahiş olarak belirlenmesinde katkısı olduğu ispat edilmediği müddetçe sorumluluğu yoktur.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyet cetveli ve ihale dokümanlarındaki fiyatların belirlenmesinde görevli idare elemanları fiyatlar ve imalatların yüksek belirlenmesi ile fazla ödeme yapılmasında kusurlu olduklarının saptanması halinde bu sebeple oluşan idare zararından, kontrol görevi olup bu görevi ihmal ederek fazla ödeme yapılmasına neden olan idare elemanları da haksız fiil hükümlerine göre kusurlarıyla oluşan fazla ödemeden kaynaklı idare zararından sorumludurlar.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Yaklaşık Maliyet

  Yüklenicinin ihale evraklarında fiyatın yüksek belirlenmesi ya da hayali imalât gösterilmesinde katkısı bulunup bulunmadığı değerlendirilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Yaklaşık Maliyet

  Yüklenicinin, ihale evraklarının hazırlanması, yaklaşık birim fiyatlarının belirlenmesi, mahal listesi ve fiyatların koruma değerlendirme ön izin komisyonunun kararı ve işin niteliğine aykırı olarak belirlenmesi ve fiyatın fahiş olarak tespitinde katkısı olduğu ispat edilemediği sürece bu sebeple yapılan fazla ödemelerden sorumlu olmadığı hk.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık maliyetin yüksek belirlenmiş olmasının işin daha yüksek bedelle ihale edildiği anlamına gelmediği.

  Devamını Oku