1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Nakliye Giderine İlişkin Aşırı Düşük Açıklamasına İlişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Geçici Teminat

  Haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesi nedeniyle, yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacak durumda olanlar geçici teminatı iade edilecek midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Yemek Hizmetinde Aşırı Düşük Açıklamasına İlişkin Mahkeme KArarı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  İş Makinelerinin Edinim Bedelleri Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınarak Açıklanabilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Devir Yolu İle Şirket Birleşmelerinde Eski Şirkete Ait İş Deneyim Belgesinin Nasıl Kullanılacağını Ortaya Koyan Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı'na İLişkin Olarak Şüpheli SMMM Raporu'na Rağmen KİK'in SMMM raporuna binaen karar vermesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Vergi Borcu Olmaması Kuralı Ön Yeterlilik Başvurusunda Mı? Yoksa İhale Tarihinde mi Geçerlidir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Olmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İş hacmini gösteren toplam cirosunu" gösteren belge olarak 2. sınıf tüccar işletme hesap özetinin sunulması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu'nun Kararının Eksik Veya Tam Olarak Uygulanmaması Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Hakkında Kamu Davası açılanların İhalelere Katılmasına Hukuka Aykırılık Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat Süresini Uzatıp İdareye Teslim Eden Firma İlaveten Bir Beyan Sunması Gerekli Midir?

  Devamını Oku